Sökning: "NoL-index"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet NoL-index.

  1. 1. Monitorering av nociception – Är höger eller vänster sida att föredra?

    Magister-uppsats,

    Författare :Alexander Holmér; Roshni Patel; [2020-06-26]
    Nyckelord :PMD-200; NoL-index; nociception; generell anestesi; smärtbedömning;

    Sammanfattning : Bakgrund: Idag genomgår patienter med komplexa sjukdomar och hög ålder anestesi som tidigare inte var möjligt. Dessa patienter kräver ofta läkemedel som försvårar bedömningen av nociception intraoperativt. Vårdpersonal har svårt att bedöma patienters smärta i vaket tillstånd, något som försvåras ytterligare under generell anestesi. LÄS MER