Sökning: "NoL-index"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet NoL-index.

  1. 1. Monitorering av nociception – Är höger eller vänster sida att föredra?

    Magister-uppsats,

    Författare :Alexander Holmér; Roshni Patel; [2020-06-26]
    Nyckelord :PMD-200; NoL-index; nociception; generell anestesi; smärtbedömning;

    Sammanfattning : Background: Today elderly and patients with complex diseases undergo anesthesia which used to be impossible. These patients often require pharmaceuticals which complicate the assessment of intraoperative nociception. LÄS MER