Sökning: "NodeJS"

Visar resultat 1 - 5 av 19 uppsatser innehållade ordet NodeJS.

 1. 1. Interactive Mobile Augmented Reality For Fitness Activities

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för datavetenskap och medieteknik (DM)

  Författare :Irene Koech; [2020]
  Nyckelord :Augmented Reality; GPS Marker-less; Vuforia; NodeJS; Unity 3D; MongoDB; User experience; Mobile Augmented Reality MAR ;

  Sammanfattning : Augmented reality (AR) has revolutionized the way people view the real world, AR has been used across a range of sectors. Recently, researchers examined the possibilities for improving user experience with augmented reality. However, there are few studies on adoption of AR users' interactions with online data resources. LÄS MER

 2. 2. Webbapplikation för felsökning på nätverksnoder

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Datavetenskap; Högskolan i Gävle/Datavetenskap

  Författare :Edvin Fackel; Robin Kolmodin; [2020]
  Nyckelord :web application; open data; spatial; NodeJS; PostgreSQL; PostGIS; webbapplikation; öppna data; spatial; NodeJS; PostgreSQL; PostGIS;

  Sammanfattning : Hantering av larm från nätverksnoder är i dagsläget en process som kräver att nätverkstekniker besöker flera olika källor av information för att dra en slutsats över vad orsaken till larmet kan vara. Genom att besöka flera olika källor av information kan det vara komplicerat att få en överblick över problemet. LÄS MER

 3. 3. Java, Python and Javascript, a comparison

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för naturvetenskap; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för naturvetenskap

  Författare :Tobias Åkesson; Rasmus Horntvedt; [2019]
  Nyckelord :Python; Java; Javascript; comparison; benchmark; performance; syntax; programming language;

  Sammanfattning : With the amount of programming languages currently available there is a high risk of confusion anddoubtfulness in aspiring programmers of which to choose. It may be motivating for a beginner tochoose “the perfect language” when starting, to avoid learning multiple languages. LÄS MER

 4. 4. Byte av Ärendehanteringssystem : - Förstudie och REST API av kund-databas

  M1-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för informationssystem och -teknologi

  Författare :Ted Dahlberg; [2018]
  Nyckelord :Requirements Specification; Zendesk; Jira Service Desk; REST API; Nodejs.;

  Sammanfattning : Leeroy Group AB är ett IT-produktbolag i Sundsvall som även sköter support för sina produkter. Detta görs i ett egenutvecklat ärendehanteringssystem som under tid utvecklats och skräddarsytts efter verksamhetens behov. LÄS MER

 5. 5. A Study on the Performance and Architectural Characteristics of an Internet of Things Gateway

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Programvara och system

  Författare :Natanael Log; [2018]
  Nyckelord :Internet of Things; IoT; Gateway; Gateway Performance; libuv; IoT Gateway; Internet of Things Gateway;

  Sammanfattning : This study focuses on the Internet of Things (IoT) gateway; a common middleware solution that bridges the gap between physical sensors and devices to internet applications. There is a shown interest in understanding the characteristics of different types of gateway architectures both from the research field and the industry, particularly the IT-consulting firm Attentec in Linköping, Sweden. LÄS MER