Sökning: "Noemi Serban"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Noemi Serban.

  1. 1. Hur långt är det mellan Alingsås och Ulricehamn? En studie av två organisationskulturer i en fusion.

    D-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Noemi Serban; David Rådberg; [2006]
    Nyckelord :organisationskultur; fusion; förändring; ledarskap; Business and economics;

    Sammanfattning : Denna uppsats är skriven mot bakgrund av intresset för hur organisationskulturer kan påverkas i en fusion. Ledningen i det nybildade bolaget Bergman & Beving Services har efterfrågat metoder för att skapa en gemensam organisationskultur efter sammanslagningen av två dotterbolag med verksamheter på olika orter. LÄS MER