Sökning: "Nollseparation"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade ordet Nollseparation.

 1. 1. Nollseparation - Sjuksköterskors erfarenheter av möjligheter och hinder

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Moa Svensson; Veronica Thernström; [2022]
  Nyckelord :Zero separation; possibilities; obstacles; nurses; experiences; qualitative study; Nollseparation; möjligheter; hinder; sjuksköterskor; erfarenheter; kvalitativ studie;

  Sammanfattning : Bakgrund: Nollseparation är en ny metod som syftar till att inte separera mamma och barn efter förlossningen. Användningen av nollseparation ökar och bidrar till hälsovinster samt att barnets rättigheter och anknytning stärks. LÄS MER

 2. 2. Nollseparation - Sjuksköterskors erfarenheter av möjligheter och hinder

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Moa Svensson; Veronica Thernström; [2022]
  Nyckelord :Nollseparation; möjligheter; hinder; sjuksköterskor; erfarenheter; kvalitativ studie;

  Sammanfattning : Bakgrund: Nollseparation är en ny metod som syftar till att inte separera mamma och barn efter förlossningen. Användningen av nollseparation ökar och bidrar till hälsovinster samt att barnets rättigheter och anknytning stärks. LÄS MER

 3. 3. Barnmorskors upplevelser av akut omhändertagande av nyfödda barn hud-mot-hud med modern : Ett alternativ till Neo-HLR på barnbord som möjliggör nollseparation

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Reproduktiv hälsa

  Författare :Johanna Lundgren; Marie Nordqvist; [2022]
  Nyckelord :birth; family-centered care; neonatal resuscitation; skin-to-skin; zero separation; familjefokuserad omvårdnad; födsel; hud-mot-hud; neonatal återupplivning; nollseparation;

  Sammanfattning : Bakgrund: Det finns stora fördelar för både barn och föräldrar med vård hud-mot-hud. I akuta situationer har det länge varit norm med separation, trots en strävan efter nollseparation inom förlossnings- och eftervården. LÄS MER

 4. 4. Faktorer som främjar respektive hindrar nollseparation mellan barn och förälder under neonatalperioden enligt vårdpersonal : En enkät- och litteraturstudie

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för kvinnors och barns hälsa; Uppsala universitet/Institutionen för kvinnors och barns hälsa

  Författare :Johanna Shamloo-Genberg; Sofia Lange; [2020]
  Nyckelord :Zero separation; Attitudes of healthcare staff; Convention on the Rights of the Child; Neonatal unit; Newborn baby; Nollseparation; Vårdpersonalens inställning; Barnkonventionen; Neonatalavdelning; Nyfött barn;

  Sammanfattning : Bakgrund: Prematurfödda eller sjuka nyfödda barnet som vårdas på neonatalavdelningar utsätts regelbundet för separationer från sina föräldrar trots att forskning visar på en mängd negativa konsekvenser för både barnet och föräldern till följd av separationen. Syfte: Att undersöka vårdpersonalens inställning till nollseparation och vilka faktorer som främjar respektive hindrar nollseparation mellan barn och förälder under den neonatala perioden. LÄS MER

 5. 5. Nollseparation mellan förälder och nyfött barn : En begreppsanalys ur barnmorskans perspektiv

  Magister-uppsats, Högskolan Dalarna/Sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa; Högskolan Dalarna/Sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa

  Författare :Sara Norén; Theresé Thyselius; [2020]
  Nyckelord :Zero-separation; concept analysis; skin-to-skin; together; parent; presence; co-care; midwife; Nollseparation; begreppsanalys; hud-mot-hud; tillsammans; förälder; närvaro; samvård; barnmorska;

  Sammanfattning : Bakgrund: Nollseparation har ingen tydlig definition och tycks vara ett relativt nytt begrepp som används inom förlossnings- och eftervården. Det framgår tydliga riktlinjer om att barnet ska ligga hud mot hud med sin moder efter förlossningen. Men i vissa fall separeras modern och barnet av olika anledningar. LÄS MER