Sökning: "Nomineringsprocesser"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet Nomineringsprocesser.

 1. 1. Vägen till valsedeln, Riksdagspartiernas nomineringsprocesser och dess betydelse

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Maria Engström; [2014]
  Nyckelord :partier; nominering; val; kandidater; representation; riksdag; Law and Political Science;

  Sammanfattning : This thesis aims to describe and discuss the nomination processes within the political parties represented in the Swedish parliament today. It describes the guidelines for each party’s nomination process and discusses the placement and presentation of candidates on the ballot paper. LÄS MER

 2. 2. Kvinnor & det lokala.

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Rebecka Lönnroth; [2012-09-20]
  Nyckelord :Jämställdhet; Social representation; Nomineringsprocesser; Könskmaktsordning; Flernivådemokrati;

  Sammanfattning : .... LÄS MER