Sökning: "Non Refoulement"

Visar resultat 1 - 5 av 65 uppsatser innehållade orden Non Refoulement.

 1. 1. Svensk flyktingpolitik utifrån internationell asylrätt? En analys av hur Sveriges riksdagspartier legitimerar sina ståndpunkter i debatten om migration och asylpolitik

  L2-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Cecilia Ahrenbring; [2020]
  Nyckelord :flykting; migration; integration; politik; riksdagspartier; flyktingkonventionen; Europa-konventionen; non-refoulement-principen; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Flyktingsituationen i världen har i flera års tid varit det mest omtalade av ämnen. Allt ifrån individernas utsatthet i krigsdrabbade länder, livsfarliga flyktvägar till Europa, möjligheten till asyl och integrationen i det nya samhället är bland de viktigaste utmaningar vår del av världen står inför idag. LÄS MER

 2. 2. The Protection against Refoulment in the framework of Exclusion Clause: A complex problem within Asylum institution Case Study of Sweden Asylum System

  Master-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Edgar Burreta; [2019]
  Nyckelord :Refoulment Exclusion Clause Asylum; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The study analysis the urgent problem in the protection against refoulment to the individual s excluded from protection as a refugee in the context of the exclusion clause. In principle, the non-refoulment on the possibility of international law and EU legislation allow alien to claim asylum and prohibit the return for offences committed before the application for refuge to the state. LÄS MER

 3. 3. Outsourcing Asylum: The EU Disembarkation Centers Proposal

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Karolin Jönsson; [2019]
  Nyckelord :EU law; International law; Asylum; Non-refoulement; Integrated Border Management; Jurisdiction; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Denna uppsats har undersökt den externa utvecklingen av EUs asylpolicy. Uppsatsen har beskrivit att EUs Asylsystem, the Common European Asylum System (CEAS), har allt sedan sitt upprättande varit baserad på idén om att en förstärkning av EUs yttre gränser är en förutsättning för upprätthållandet av ett inre gemensamt område utan interna gränser. LÄS MER

 4. 4. Protection from refoulement for victims of human trafficking - An analysis of the principles under the Refugee Convention and the ECHR

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Erica Leufstedt; [2019]
  Nyckelord :Human Trafficking; non-refoulement; refugee status; ECHR; migration; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Being a victim of trafficking for sexual purposes could mean being subject to the most flagrant human rights violations there is, such as forced prostitution, rape, physical violence and sexual enslavement. After escaping captivity, the victim needs both social and medical assistance. LÄS MER

 5. 5. Non refoulement-principen och statligt ansvar. En argumentationsanalys av non refoulement-principen i EU-Turkiet-avtalet

  L2-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Jonathan Dahl Hill; [2019]
  Nyckelord :EU-Turkey deal; Non refoulement; Refoulement; European Union; Turkey; Human rights; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Europa överrumplades av en stor flyktingström 2016, med resultat av detta så skrev Europas medlemsstater ett avtal med Turkiet den 18 mars samma år. Avtalet och dess legalitet debatteras och otydlighet genomsyrar debatten. Det finns många åsikter och argument kring avtalets giltighet samt huruvida non refoulement-principen följs. LÄS MER