Sökning: "Non Refoulement"

Visar resultat 1 - 5 av 64 uppsatser innehållade orden Non Refoulement.

  1. 1. Out of sight, out of mind : hinder för att ersätta rätten att söka asyl med enbart ett EU-gemensamt kvotflyktingsystem

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

    Författare :Tove Hovemyr; [2018]
    Nyckelord :resettlement; non-refoulement; right to seek asylum; asylum; CEAS; safe third country; principen om non-refoulement; non-refoulement; vidarebosättning; kvotflyktingsystem; CEAS; EU; asylrätt; rätt att söka asyl; säkert tredje land;

    Sammanfattning : I kölvattnet av den så kallade flyktingkrisen 2015 har allt fler röster höjts i Europa om att förändra asylrätten för skapa ett mer förutsebart och hållbart asylmottagande. Diskursen synliggör asylrättens centrala rättighetskonflikt där det allmännas intresse av reglerad invandring vägs mot den enskildes rätt till asyl. LÄS MER

  2. 2. The EU-Turkey statement : undermining the EU rule of law?

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

    Författare :Henna Halldén; [2018]
    Nyckelord :human rights; asylum; migration; non-refoulement; EU law; EU-Turkey Statement; EU; Turkey; asyl; mänskliga rättigheter; EU rätt; non-refoulement; EU-Turkiet; migration;

    Sammanfattning : .... LÄS MER

  3. 3. Rätten till asyl : Den EU-rättsliga aspekten på området i samhörighet med dess internationella påverkan

    Magister-uppsats, Högskolan för mänskliga rättigheter

    Författare :Jasmin Norgren; [2018]
    Nyckelord :Rätten till asyl; asylsökande; Dublinförordningen; Non Refoulement; flyktingkonventionen.;

    Sammanfattning : This essay aim to concern the regulations regarding asylum, foremost in the European Union and partly in an international context. After having a course about human rights in a European perspective I decided that I wanted to know more about the right to asylum, and therefore the regulations regarding asylum in a European judicial context as well as in an international approach. LÄS MER

  4. 4. Säkra tredjeländer - En undersökning av asylprocedurdirektivets bestämmelse om säkra tredjeländer och dess förhållande till rätten till asyl samt artikel 3 EKMR.

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Juridiska institutionen

    Författare :Peter Stattin Sendin; [2018]
    Nyckelord :Non-refoulement; Säkra tredjeländer; asyl; asylrätt; artikel 3 EKMR; flykting; asylprocedurdirektivet; EU-rätt;

    Sammanfattning : .... LÄS MER

  5. 5. Dublin IV - Making transfers (im)possible) -- An analysis of human rights concerns in the envisioned Dublin IV Regulation

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

    Författare :Johannes Mortenlind; [2018]
    Nyckelord :public international law; EU law; Law and Political Science;

    Sammanfattning : This thesis aims to analyse the prohibitions of transfers of asylum seekers in the Dublin System, and how compatible the Commission’s Proposal for a Dublin IV Regulation is with human rights law. The Dublin System is meant to allocate responsibility between Member States regarding asylum applications. LÄS MER