Sökning: "Non- pharmacological nursing interventions"

Visar resultat 1 - 5 av 27 uppsatser innehållade orden Non- pharmacological nursing interventions.

 1. 1. Musik- ett klingade omvårdnadsalternativ för att lindra akut smärta och ångest : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Marie Alexis; Afsaneh Ghatan Bauer; [2020]
  Nyckelord :Anxiety; Music; Nursing; Pain; Musik; Omvårdnad; Smärta; Ångest;

  Sammanfattning : Bakgrund En av vårdens stora utmaningar är den smärta och ångest i anslutning till invasiva ingrepp och omvårdnadsåtgärder som många personer upplever och det lidande som det därmed innebär för dem. För den enskilda personen är det värdefullt att finna den egna styrkan i samband med smärt- och ångestproblematik i vården. LÄS MER

 2. 2. Icke-farmakologiska åtgärder som minskar agitation hos personer med demenssjukdom

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Linnéa Larsson; Madeleine Andersson; [2020]
  Nyckelord :dementia; nursing home; agitation; BPSD; non-pharmacological interventions; demens; vårdboende; agitation; BPSD; icke-farmakologiska åtgärder;

  Sammanfattning : Bakgrund: Antalet personer som drabbas av demenssjukdomar ökar stadigt i världen. Ett vanligt symtom som uppkommer vid demenssjukdom är agitation. Detta symtom försämrar livskvaliteten för den drabbade och ökar belastningen för närstående och vårdpersonal. Många gånger behandlas agitation farmakologiskt. LÄS MER

 3. 3. Att främja sömnen hos personer med demenssjukdom : En allmän litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Lovisa Blom; Emma Hilldén; [2020]
  Nyckelord :Dementia; Literature review; Non- pharmacological nursing interventions; Nursing; Sleep disturbances.; Demenssjukdom; Icke-farmakologiska omvårdnadsåtgärder; Litteraturöversikt; Omvårdnad; Sömnstörningar.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sömnstörningar är ett vanligt fenomen hos personer med demenssjukdom. Störningarna yttrar sig ofta genom upplevd trötthet under dagtid och osammanhängande sömn under natten. Sömnen är betydelsefull för återhämtningen och bidrar till en ökad livskvalitet. LÄS MER

 4. 4. Icke-farmakologiska omvårdnadsåtgärder vid cytostatika-inducerat illamående hos vuxna patienter : En allmän litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Jonna Johansson; Linh Dahl; [2020]
  Nyckelord :Chemotherapy induced nausea; non-pharmacological interventions; cancer patients; Cancerpatienter; cytostatika-inducerat illamående; icke-farmakologiska metoder;

  Sammanfattning : Bakgrund: Cancerpatienter som genomgår cytostatikabehandling får ofta biverkningar i form av illamående och kräkningar. Ett långvarigt illamående kan ge upphov till både psykiska och fysiska konsekvenser, som ett försämrat allmäntillstånd, minskad livskvalitet och minskat välbefinnande. LÄS MER

 5. 5. Vårdhundens betydelse i demensvården : En allmän litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Emma E. Larsson; Ulrika Lindespång; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: Demens är ett progredierande sjukdomstillstånd som leder till psykiska och sociala funktionsnedsättningar. I takt med att befolkningen ökar och blir allt äldre ställs högre krav på omvårdnaden och behandlingar.  Syfte: Syftet med studien var att belysa hur personer med demenssjukdom påverkas av vårdhundsterapi. LÄS MER