Sökning: "Non-Big 4"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade orden Non-Big 4.

 1. 1. Commercialization and Audit quality : Evidence from Chinese audit market

  Magister-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi

  Författare :Tang Shihao; Shen Shen; [2019]
  Nyckelord :Commercialization; Audit quality; Market orientation; Customer orientation; Process orientation; Auditor independence; Auditor competence;

  Sammanfattning : In recent years, the commercialization of the audit market has become more and more apparent, which is an inevitable trend. After the Enron scandal broke out, researches about commercialization and audit professions, audit quality have arisen. Most of these studies are focus on western audit firms. LÄS MER

 2. 2. Framtidens revisionsbransch : Hur förändras branschen i takt med samhällets utveckling?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Lovisa Forss; Emma Håkansson; [2018]
  Nyckelord :Big seven; non-Big seven; Framtidens revision; revisionsbranschen; branschförändringar; större revisionsbyråer; mindre revisionsbyråer;

  Sammanfattning : Dagens samhälle har påverkats avsevärt av reglering, teknologi och övriga omvärldsfaktorer. Förändringarna sker i hög hastighet vilket samtidigt skapar en osäkerhet inför framtiden för många branscher och däribland revisionsbranschen. LÄS MER

 3. 3. Resurser i icke Big 4 byråer : En studie ur ett revisionskvalitetsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle; Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle

  Författare :Linn Andersson; Elin Österberg; [2017]
  Nyckelord :Audit quality; Resources; Non-Big 4; Audit practice; Audit firm; Auditors; Revisionskvalitet; Resurser; Icke Big 4; Revision i praktiken; Revisionsbyrå; Revisorer;

  Sammanfattning : Revisionskvalitet är ett återkommande ämne i såväl forskning som i media. Forskare belyser olika faktorer som påverkar revisionskvalitet och den här studien fokuserar på resurser. Majoriteten av tidigare forskning om revisionskvalitet har Big 4 byråer som utgångspunkt. LÄS MER

 4. 4. Varför byter revisorer byrå och hur upplever de den processen? : En kvalitativ studie

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle; Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle

  Författare :Sophie Bengtsson; Olivia Ingmarsdotter; [2017]
  Nyckelord :Auditor; Turnover; Auditing Firm Switch; Organizational Commitment; Organizational Culture; Big 4; Non-Big 4; Revisor; Personalomsättning; Byråbyte; Organisatoriskt Engagemang; Organisationskultur; Big 4; Non-Big 4;

  Sammanfattning : Under flera år har revisionsbranschen visat en hög personalomsättning, vilket innebär förluster på grund av rekryteringskostnader och den tillfälliga minskningen i omsättning. Tidigare har forskare studerat varför revisorer lämnat organisationen, oberoende huruvida revisorerna lämnat organisationen för en annan byrå, en annan bransch eller helt lämnat arbetslivet. LÄS MER

 5. 5. Skillnader i revisionskvalitet: revisorers kön och byråtillhörighet

  Magister-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för ekonomivetenskap och juridik; Mittuniversitetet/Avdelningen för ekonomivetenskap och juridik

  Författare :Anders Snäll; Erika Tingelöf; [2017]
  Nyckelord :Audit quality; male auditor; female auditor; firm size; going concern opinion; accuracy; wording; other audit opinions.; Revisionskvalitet; manliga revisorer; kvinnliga revisorer; byråtillhörighet; going concern-varningar; träffsäkerhet; tydlighet; övriga anmärkningar.;

  Sammanfattning : Inom revisionsprofessionen sker en förskjutning i könsbalansen. Andelen kvinnor ökar successivt. Tidigare forskning, främst från andra länder än Sverige, tyder på att kvinnliga revisorer kan leverera högre revisionskvalitet än manliga revisorer. LÄS MER