Sökning: "Non-Discrimination"

Visar resultat 1 - 5 av 127 uppsatser innehållade ordet Non-Discrimination.

 1. 1. Avvägningen mellan nationell säkerhet och upphandlingsprinciperna - En undersökning av möjligheten att utesluta leverantörer i upphandling inom försörjningssektorerna, med hänsyn till nationell säkerhet.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Sam Lincoln; [2022]
  Nyckelord :EU-rätt en. EU law ; utrikeshandelsrätt.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Entities operation in sectors related to water, energy, transport and postal services and some forms of natural resource extraction need to go through a procurement-process when they need to procure services, wares, and construction contracts. In Swedish law this procurement-process is regulated by LUF. LÄS MER

 2. 2. Stuprörseffekter i arbetet mot kränkningar och trakasserier

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Torgny Handreck; [2022]
  Nyckelord :Arbetsmiljörätt; Arbetsrätt; Diskriminering; Skyddsombud; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Non-discrimination is a human right that has evolved from being a politicial declaration without any judical binding effect. It is now incorporated in the labour laws with a forcible civil law effect. An increasing focus on the organisational and social work environment have strengthened the prevention against victimisation in the workplace. LÄS MER

 3. 3. Challenge accepted : En forskningsöversikt om att utmana normer i skolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Tilda Lexert; Ingrid Landtmanson; [2022]
  Nyckelord :Föreställningar; heteronormativitet; könsidentitet; normer; normkritisk pedagogik; sexualitet; skola; undervisning; utmanande pedagogik;

  Sammanfattning : In Sweden there are several laws about non-discrimination, but statistics shows that people are getting discriminated anyway. This discrimination could be a result of power dynamics and opressing norms. LÄS MER

 4. 4. LGBTQ+ People & Disasters - A Queer Human Rights-Based Critique of Vulnerability

  Master-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Christopher Cowan; [2022]
  Nyckelord :mainstream vulnerability analysis; disaster risk reduction; LGBTQ ; sexual and gender diversity; queer theory; queer legal theory; heteronormativity; subordination; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Climate change and hazard events pose an existential threat to human rights. Hazard events were traditionally viewed as ‘natural disasters’ which were beyond our control and the people caught up in them were unfortunate victims to the unstoppable force of nature. LÄS MER

 5. 5. Lokaliseringens och tidpunktens inverkan på ersättning vid inmatning av el : En utvärdering av Metod 2020

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Elektricitetslära

  Författare :Malin Kindmark; [2022]
  Nyckelord :Nättariffer; nätnyttoersättning; ellagen; effektivt nätutnyttjande; nätnytta;

  Sammanfattning : According to the Electricity act, an owner of a production facility should get financial compensation from the grid owner for the benefits it has on the grid. The compensation for the grid benefit should correspond to the reduced costs of fees and reduced costs of losses. LÄS MER