Sökning: "Non-binarity"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet Non-binarity.

  1. 1. "Such a thing to waste words on" : Genus, sexualitet och Beloved i Robin Hobbs The Realm of the Elderlings

    Magister-uppsats, Södertörns högskola/Litteraturvetenskap

    Författare :Julia Hallgren Sanderson; [2018]
    Nyckelord :Robin Hobb; Fantasy literature; Queer theory; Non-binarity; Gender studies; Identity; Robin Hobb; Fantasy; Queerteori; Icke-binaritet; Genusstudier; Identitet;

    Sammanfattning : In fantasy literature, representations of gender and sexuality outside of the heteronormative binary have historically been limited. Although queer fantasy is on the rise, depictions of non-conformational identities are still rare and far in-between. LÄS MER