Sökning: "Non-binary"

Visar resultat 1 - 5 av 110 uppsatser innehållade ordet Non-binary.

 1. 1. INCLUSIÓN Y NORMATIVA Un análisis de discurso de los intentos de diversas instituciones argentinas para regular el uso del lenguaje inclusivo

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Johanna Gunnarsson; [2023-06-15]
  Nyckelord :Spanska; lenguaje no binario; género; ideología lingüística; análisis crítico del discurso; cambios lingüísticos; non-binary language; gender; linguistic ideology; critical discourse analysis; linguistic changes;

  Sammanfattning : En las últimas décadas han acontecido diversos cambios socioculturales que buscan revalorizar la percepción individual que las personas tienen sobre sí mismas en cuanto a su género. Paralelamente, en el campo lingüístico, la lengua española ha visto el desarrollo del lenguaje inclusivo como alternativa a las estructuras binarias de la lengua, y las instituciones oficiales y educativas se preguntan cómo relacionarse con él en la enseñanza y en sus comunicaciones oficiales. LÄS MER

 2. 2. Nytänkande design av karaktärsskapande i spelvärlden : Med fokus på minoritetsgruppen icke-binära

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Josephine Svärd; [2023]
  Nyckelord :minoritetsgrupp; icke-binär; videogames; gaming; sexism; inkludering; exkludering; informationsdesign; informativ illustration; dataspel; spelkaraktärer; hypermaskulinitet; karaktärsskapande; könsstereotyper.;

  Sammanfattning : Detta är en studie för examensarbete i Informationsdesign med inriktning Informativ Illustration. Syftet med examensarbetet är att undersöka hur minoriteten ickebinära spelkaraktärer representeras i dagens spelvärld, hur de kan illustreras med fokus på karaktärens narrativ, egenskaper och design. LÄS MER

 3. 3. “An accidental heroine” : An Investigation of Gender Representation and Gender-based Stereotypes in Swedish Digital EFL Learning Material

  Magister-uppsats, Stockholms universitet/Engelska institutionen

  Författare :Malin Ångström; [2023]
  Nyckelord :Gender representation; gender-based stereotypes; digital learning material; semantic types.;

  Sammanfattning : The endeavour for gender equality and against gender-based patterns (stereotypes) are topics often discussed in relation to education. Correspondingly, extensive research on textbooks used in schools around the world has been conducted, some of which include the aspect of people beyond the binary. LÄS MER

 4. 4. Negotiating Gender and Sexual Norms: Queer Women and Non-Binary Individuals' Experiences and Semiotic Interpretations on Heteronormative Dating Applications

  Master-uppsats, Lunds universitet/Graduate School

  Författare :Eloise Rose Félicie Lanoir; [2023]
  Nyckelord :Dating Applications; Queerness; Heteronormativity; Gender Norms; Semiotic Interpretation.; Social Sciences;

  Sammanfattning : This thesis explores how queer women and non-binary individuals navigate gender norms and heteronormativity on dating apps. It also gives insights about how queer women and gender non-conforming users semiotically perceive and interpret gender and sexuality through online profiles. LÄS MER

 5. 5. Archives For Black Trans Living, A Practice For Possibilities.

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Centrum för genusvetenskap

  Författare :Levi Appleton; [2023]
  Nyckelord :affect; archives; because; Black feminism; capacious; care; embodiment; non-binary; praxis; trans.;

  Sammanfattning : This thesis investigates possibilities for developing an archiving praxis to help Black trans people live. Inspired by recent Black trans thinking and creativity, the research here centres conversations with five Experts working in a range of academic, artistic, and activist archiving practices. LÄS MER