Sökning: "Non-certified"

Visar resultat 1 - 5 av 19 uppsatser innehållade ordet Non-certified.

 1. 1. Certifieringens betydelse för naturvärden i skogen

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för skog och träteknik (SOT); Linnéuniversitetet/Institutionen för skog och träteknik (SOT)

  Författare :Jorunn Ökshei; Hannah Eriksson; [2019]
  Nyckelord :Certification; FSC; Non-certified; Nature values; PEFC; Certifiering; FSC; Icke-certifierad; Naturvärden; PEFC;

  Sammanfattning : En viktig målsättning i den svenska skogspolitiken är att skogsbruket ska bedrivas på ett hållbart sätt och i Skogsvårdslagen är produktionsmålen och miljömålen jämställda. Skogsägare kan utöver detta åta sig att certifiera sin fastighet, antingen genom FSC eller PEFC. LÄS MER

 2. 2. Gröna Byggnader : En redogörelse av miljöcertifieringar och miljömärkningar för byggnader på den svenska bostadsmarknaden med fokus på byggaktörers lönsamhet

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Jesper Lindstrand; Astrid Ålander; [2019]
  Nyckelord :Green buildings; Environmental certifications; Sustainability; Gröna byggnader; Miljöcertifieringar; Hållbarhet;

  Sammanfattning : Detta examensarbete fokuserar på gröna byggnader på bostadsmarknaden, samt vad miljöcertifiering och miljömärkning av byggnader innebär. Hur stor är egentligen vetskapen om miljöcertifieringar och miljömärkningar hos kunder på marknaden för bostäder? Det är en intressant fråga som är återkommande i denna uppsats. LÄS MER

 3. 3. En granskning av palmoljeindustrin och dess påverkan på orangutangen (Pongo spp.) och andra arter

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Agnes-Cecilia Österberg; [2019]
  Nyckelord :bevarande; biologisk mångfald; orangutang; palmolja; skogsskövling;

  Sammanfattning : För 10,000 år sedan var 45% av jordens landyta täckt av skog. I dag ligger siffran på 31%, vilket motsvarar fyra miljarder hektar. Klimat- och temperaturförändringar kan delvis förklara minskningen men även människan har haft en inverkan. LÄS MER

 4. 4. Man kommer långt med sunt förnuft och trevlig inställning : En jämförande studie om pedagogers syn på hbtq i förskolan

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Sara Lindberg; Carolina Hjertkvist; [2018]
  Nyckelord :hbtq; förskola; jämlikhet; normer;

  Sammanfattning : I den här studien undersöks hur pedagoger arbetar med hbtq-frågor i förskolans verksamhet. I Sverige finns ett fåtal hbtq-certifierade förskolor och syftet med studien är att belysa hur hbtq- certifierade pedagoger arbetar i jämförelse med pedagoger som inte är certifierade. LÄS MER

 5. 5. Miljöbyggnad och hållbart byggande : En fallstudie på Almvägen

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Miljöteknik; Högskolan i Gävle/Avdelningen för bygg- energi- och miljöteknik; Högskolan i Gävle/Avdelningen för bygg- energi- och miljöteknik

  Författare :Hussein Farah; William Björnholm; Abdirahim Mohamud; [2018]
  Nyckelord :Miljöbyggnad; BREEAM; LEED; Hållbar utveckling; Miljöcertiferingssystem;

  Sammanfattning : Sustainability in the construction and real estate sector has gained more attention in recent decades. In Sweden, the parliament and the Government work on a global and nation level to achieve increased sustainability in the construction industry. LÄS MER