Sökning: "Non-competition clauses"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden Non-competition clauses.

 1. 1. A firm´s legal control over confidential information. A study on proactive management of trade secrets and post-employment obligations in an employment contract

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Sophia Arbman; [2020-10-02]
  Nyckelord :Confidential information; Trade secrets; Non-competition clauses; Non-disclosure clauses; Proactive management of confidential information;

  Sammanfattning : Driven by an extreme pace of technological advancement, firms in the intellectualized economy are participants in an unprecedented race to innovate. To succeed in the business arena, firms must be smart in their approach to innovate in order to capture and control the very innovations that define them. LÄS MER

 2. 2. Då är vi överens? - En diskussion kring svenska värvningsförbud

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Nelly Bjurling; [2019]
  Nyckelord :arbetsrätt; labour law; EU-rätt; EU law; värvningsförbud; non-solicitation clauses; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Värvningsförbud är ett vanligt förekommande fenomen i svenska anställningsavtal. Förbudet innebär att en arbetstagare inte tillåts värva eller rekrytera sina tidigare kollegor under en viss period efter anställningens upphörande. Det saknades länge konkret vägledning i form av praxis för hur förbuden skäligen skulle utformas. LÄS MER

 3. 3. Följer du med till min nya arbetsgivare? -­ Kundklausuler i konsultbranschen utifrån ett rättsekonomiskt analysperspektiv

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Oskar Holmgren Ivarsson; [2016]
  Nyckelord :Arbetsrätt; Avtalsrätt; Rättsekonomi; Konkurrensklausuler; Värvningsklausuler; Icke-värvningsklausuler; Kundklausuler; 38 § AvtL; Skälighet; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Under anställningsperioden skyddar lojalitetsplikten arbetsgivaren från konkurrens av sina anställda. När anställningen upphör får arbetstagaren i princip fritt konkurrera med arbetsgivaren. Konkurrensklausuler kan förenklat sägas förlänga lojalitetsplikten att gälla efter anställningens upphörande. LÄS MER

 4. 4. Konkurrensklausuler i anställningsavtal vid kunskapsföretag

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Anna Lindsö; [2015]
  Nyckelord :arbetsrätt; avtalsrätt; förmögenhetsrätt; konkurrensklausuler; anställningsavtal; kunskapsföretag; skälighet; 1969 års överenskommelse om konkurrensklausuler; 38 § AvtL; Law and Political Science;

  Sammanfattning : During the last century, the Swedish society has developed from being an industrial towards becoming a knowledge-based society. As a consequence, so-called knowledge management-companies have come to occupy a central role in society. Knowledge management-companies ́ primary production is knowledge and not matter. LÄS MER

 5. 5. Spelarkontrakt i professionell fotboll - En jämförande studie mellan fotbollens och arbetsrättens regler

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Jonas Eidevall; [2015]
  Nyckelord :Labour Law; Arbetsrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I dagens kunskapssamhälle så ökar arbetsgivarens behov av att binda arbetstagare med särskilda kompetenser då de är så kallade nyckelmedarbetare. I vissa fall kan hela bolagets värde utgöras av arbetstagarna. Därför ökar också användandet av konkurrensklausuler. LÄS MER