Sökning: "Non-disclosure clauses"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Non-disclosure clauses.

 1. 1. A firm´s legal control over confidential information. A study on proactive management of trade secrets and post-employment obligations in an employment contract

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Sophia Arbman; [2020-10-02]
  Nyckelord :Confidential information; Trade secrets; Non-competition clauses; Non-disclosure clauses; Proactive management of confidential information;

  Sammanfattning : Driven by an extreme pace of technological advancement, firms in the intellectualized economy are participants in an unprecedented race to innovate. To succeed in the business arena, firms must be smart in their approach to innovate in order to capture and control the very innovations that define them. LÄS MER

 2. 2. Skyddet för know-how : Särskilt om möjligheten att tillämpa sekretessklausuler

  Master-uppsats, Linköpings universitet/AffärsrättLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Elin Swärdh; [2018]
  Nyckelord :Företagshemligheter; Lag om företagshemligheter; FHL; direktivet om företagshemligheter; företagshemlighetsdirektivet; avtalsfrihet; sekretess; sekretessklausuler; sekretessavtal; avtalad sekretess; licens; licensavtal; know-how; teknisk know-how; ekonomisk know-how; TRIPS; Tekniköverföringsförordningen; TTBER;

  Sammanfattning : Företagshemligheter åtnjuter skydd enligt lag (1990:409) om skydd för företagshemligheter (FHL). Det centrala begreppet i definitionen av företagshemligheter är “information”, vilket medför att know-how kan åtnjuta skydd av FHL, förutsatt att den uppfyller lagens krav. LÄS MER

 3. 3. The assured’s post-formation duty of utmost good faith in marine insurance

  Master-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Sebastian Magnusson; [2011]
  Nyckelord :Master in Maritime Law; marine insurance; utmost good faith; uberrimae fidei; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The doctrine of utmost good faith in insurance contracts has long been a part of English law. It was codified with the Marine Insurance Act 1906. In the pre-formation stage the doctrine consists of a duty to avoid non-disclosure and misrepresentation. LÄS MER