Sökning: "Non-profit association"

Visar resultat 1 - 5 av 87 uppsatser innehållade orden Non-profit association.

 1. 1. Kommersialism, mer än bara ett fenomen : En studie av kommersialismen inom svenska herrelitföreningar och om den miljö de verkar i, i förhållande till yttre partners.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID); Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Oskar Ahlbin; Marcus Svensson; [2020]
  Nyckelord :Non-profit hybrid organizations; Marketing of the non-profit sector ; Non-profit association; public limited companies plcs ; Sports public limited companies Sport plcs ; Swedish Hockey League SHL ; Swedish Super League SSL ; Handball League; Allsvenskan; Ideella hybridorganisationer; marknadisering av den ideella sektorn ; ideell förening; aktiebolag AB ; idrottsaktiebolag IdrottsAB ; Svenska Hockeyligan SHL ; Svenska Superligan SSL ; Handbollsligan; Allsvenskan;

  Sammanfattning : Abstrakt Syftet med studien är att undersöka herrelitföreningarnas beroende av yttre partners. Samtidigt lyfta fram elitföreningarnas användning av kommersiell verksamhet och hur det påverkar deras ekonomi. LÄS MER

 2. 2. Vad motiverar unga vuxna till att arbeta ideellt?

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013); Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Clara Hedlund; Anna Marble; [2020]
  Nyckelord :non-profit organization; volunteering; intrinsic motivation; extrinsic motivation; Self-Determination Theory; Herzberg two factor model; Maslow hierarchy of needs; ideell organisation; ideellt arbete; motivation; inre motivation; yttre motivation; Self-Determination Theory; Herzberg tvåfaktormodell; Maslows behovshierarki;

  Sammanfattning : Ideella organisationer har en stor betydelse för det svenska samhället. För att de ideella organisationerna ska kunna fortsätta bidra till samhället är det viktigt att organisationerna är tillräckligt attraktiva för att rekrytera och behålla ideella arbetare eftersom dessa individer är väsentliga för de ideella organisationernas överlevnad. LÄS MER

 3. 3. Revisorns roll i svenska lokala partiföreningar : faktorer som påverkar revisorernas handlingsutrymme

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi

  Författare :Natalia Edalova; [2020]
  Nyckelord :Auditor; non-profit organization; political party; agency theory; stewardship theory; discretion; Revisor; revision; politiska föreningar; ideella föreningar; agentteori; stewardshipteori;

  Sammanfattning : I Sveriges val 2018 fick åtta partier mandaten i Riksdagen: M, C, S, V, L, KD, SD och MP. Partiernas organisation finns på tre nivåer. Partiföreningen finns på lokal nivå och omfattar vanligtvis en kommun. Partidistriktet kallas den länsvisa organisationsnivån. LÄS MER

 4. 4. Hur leds förändring i en ideell förening som verkar i myndighets ställe? : En studie av den svenska idrottsrörelsens ledarskap, förändring och korporativa samarbete med staten under perioden 2013–2019.

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Peter Mattsson; [2020]
  Nyckelord :Leadership; hybrid organisation; Swedish Sports Confederation; member organisation; non-profit organisation; state; govern; lead; strategy; change.; Ledarskap; hybridorganisation; Riksidrottsförbundet; medlemsorganisation; ideell förening; staten; styra; leda; strategi; förändring.;

  Sammanfattning : The Swedish model is a concept that over time has become widely known. Lately, the first thing that springs to mind may be the way Sweden has handled the pandemic of covid-19. Originally however, the Swedish model is an attempt develop a strategy of cooperation between conflicting interests. LÄS MER

 5. 5. Motivation to donation

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för teknik och samhälle (TS); Malmö universitet/Fakulteten för teknik och samhälle (TS)

  Författare :Nellie Steneberg; Sara Ibarbachane; [2020]
  Nyckelord :Media technology; Tourist behavior; Non-Profit Organization NPO ; Research Through Design RTD ; Fogg Behavior Model FBM ; Media object; Visual communication; Design Science Research DSR ;

  Sammanfattning : Today, the world contains a large number of important non-profit organizations (NPOs) that seek to maintain the welfare of people and animals and to preserve the natural world. NPOs are extremely dependent on funds from the public which has resulted in severe competition between these organizations. LÄS MER