Sökning: "Non-profit hybrid organizations"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden Non-profit hybrid organizations.

 1. 1. Socialt entreprenörskap med idrott som medel - om hybrida organisationer i en traditionell omgivning

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Hilde Elise Hansen; [2020]
  Nyckelord :socialt entreprenörskap; Idrott; hybrida organisationer; idrott som medel; civilsamhället; nyinstitutionell teori; översättningsmodellen;

  Sammanfattning : Syfte med denna uppsats är att få en bättre förståelse för vilka dessa organisationer och sociala entreprenörer som använder idrott som medel er. Jag önskar också utifrån teori förstå varför dessa organisationer uppstått. LÄS MER

 2. 2. Kommersialism, mer än bara ett fenomen : En studie av kommersialismen inom svenska herrelitföreningar och om den miljö de verkar i, i förhållande till yttre partners.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID); Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Oskar Ahlbin; Marcus Svensson; [2020]
  Nyckelord :Non-profit hybrid organizations; Marketing of the non-profit sector ; Non-profit association; public limited companies plcs ; Sports public limited companies Sport plcs ; Swedish Hockey League SHL ; Swedish Super League SSL ; Handball League; Allsvenskan; Ideella hybridorganisationer; marknadisering av den ideella sektorn ; ideell förening; aktiebolag AB ; idrottsaktiebolag IdrottsAB ; Svenska Hockeyligan SHL ; Svenska Superligan SSL ; Handbollsligan; Allsvenskan;

  Sammanfattning : Abstrakt Syftet med studien är att undersöka herrelitföreningarnas beroende av yttre partners. Samtidigt lyfta fram elitföreningarnas användning av kommersiell verksamhet och hur det påverkar deras ekonomi. LÄS MER

 3. 3. Correcting Societal Issues Through Business : A Multiple Case Study of Inhibiting Factors for Scaling Social Impact in Sweden

  Master-uppsats, Högskolan i Jönköping/Internationella Handelshögskolan; Högskolan i Jönköping/Internationella Handelshögskolan

  Författare :Matilda Andersdotter; Evelina Rosenlöf; [2018]
  Nyckelord :“Social Entrepreneurship” “Scaling” “Social Impact” “Scaling Social Impact” “Social Forces”;

  Sammanfattning : Background: Considering increased global challenges and societal issues, more and more people are directing skepticism towards governments' and established businesses' abilities to fully address urgent social problems. Social entrepreneurship constitutes a new entrepreneurial movement where societal issues are addressed by a combination of market-based methods and social value creation. LÄS MER

 4. 4. Factors affecting the sustainability disclosures in Swedish State-Owned Enterprises as hybrid organizations

  Magister-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle; Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle

  Författare :Kamilla Persson; Theres Vingren; [2017]
  Nyckelord :State-Owned Enterprises SOEs ; Hybrid Organizations; Sustainability Reporting SR ; Global Reporting Initiative GRI ; Integrated Reporting IR ;

  Sammanfattning : The Swedish SOEs carry an important role in the society since they are suppliers of public services and this puts greater demands on the SOEs to act align with the society’s interest and expectations. The SOEs have non-profit and financial goals (i.e. conflicting objectives). LÄS MER

 5. 5. Möjligheter och motsättningar i arbetsintegrerande sociala företag - En studie om hur ideella och kommersiella intressen balanseras inom ideella organisationers second hand-verksamheter

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för företagande och ledning

  Författare :Jakob Apéria; Ludwig Söderqvist; [2016]
  Nyckelord :Hybrid Organizations; Civil Society; Social Enterprise; Institutional Logics; Second Hand;

  Sammanfattning : With the goal to achieve a social mission through commercial activities, social enterprises face a challenge to live up to the demands of the social welfare logic and the commercial logic that they embody. Relying on a qualitative multiple case study of two non-profit organizations that pursue commercial activities through a second hand entity (Röda Korset and Hela Människan), this study aims to explore how institutional demands stemming from the commercial logic and the social welfare logic are balanced in these organizations. LÄS MER