Sökning: "Non-refoulement"

Visar resultat 1 - 5 av 70 uppsatser innehållade ordet Non-refoulement.

 1. 1. Rätten till familjeåterförening för alternativt skyddsbehövande i Sverige : Den tillfälliga lagen och MIG 2018:20 ur ett rättssäkerhetsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013); Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013); Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Rebecka Heintz; Susanne Molander; Nermin Hassan; [2019]
  Nyckelord :Anhörighetsinvandring; Familjeåterförening; Sverige; Alternativt skyddsbehövande; uppehållstillstånd; anknytning; familjeliv; barnets bästa; migrationsrätt; tillfälliga lagen; MIG 2018:20;

  Sammanfattning : Antalet asylansökningar ökade markant under år 2015 vilket ledde till stora påfrestningar på såväl asylsystemet som de centrala samhällsfunktionerna. Till följd av flyktingströmmen infördes lagen (2016:752) om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige (TUtlL). LÄS MER

 2. 2. The Principle of Non-refoulement and the Protection of Converts : A Case Study on Converts in International Human Rights Law

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Alexandra Tawaifi; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to answer the questions: Is the principle of non-refoulementprotecting converts under international law? Is there any difference in the determination of non-refoulementof convertsdepending on supervising body? And if so, is it considered discrimination against converts?  These questions are answered by examining three cases from the ECtHR and five from the HRC. The research is conducted with the help of two methods and one theory. LÄS MER

 3. 3. Protection from refoulement for victims of human trafficking - An analysis of the principles under the Refugee Convention and the ECHR

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Erica Leufstedt; [2019]
  Nyckelord :Human Trafficking; non-refoulement; refugee status; ECHR; migration; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Being a victim of trafficking for sexual purposes could mean being subject to the most flagrant human rights violations there is, such as forced prostitution, rape, physical violence and sexual enslavement. After escaping captivity, the victim needs both social and medical assistance. LÄS MER

 4. 4. The Stranger’s Case : Refugees and Moral Rights

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för idé- och samhällsstudier

  Författare :Karin Jardstam; [2019]
  Nyckelord :Philosophy Etics Refugees Asylum Human Rights; Filosofi Etik Flyktingar Asyl Mänskliga rättigheter;

  Sammanfattning : Using the events in Sweden in the autumn of 2015 as a practical example, this paper examines the question of whether there are circumstances when it is morally permissible for rich, democratic states to close their borders to asylum-seekers. To lay a common ground, the author starts by looking at the right of asylum-seekers, who a refugee is, and what obligations a host country have towards them. LÄS MER

 5. 5. Asylsökande som begår brott i Sverige : vad krävs för att de ska uteslutas och vad händer vid ett avslagsbeslut?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Madeleine Racutanu; [2019]
  Nyckelord :Asylsökande; brott; uteslutande; utvisning; verkställighetshinder; tillflyktsland; skyddsgrundsdirektivet; flyktingkonventionen;

  Sammanfattning : The topic of asylum seekers committing crimes in their host countries has re- ceived plenty of attention in Swedish media and within the political sphere. Some have expressed that committing crimes in Sweden should lead to an asylum seeker’s application being automatically rejected. LÄS MER