Sökning: "Non-suicidal self-injury"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade orden Non-suicidal self-injury.

 1. 1. Jag står inte ut : En studie om sex som självskadebeteende

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Therese Gustavsson; Daniela Stojkovic; [2019]
  Nyckelord :Sex as self harm; self-injurious behaviour; sexuality and gender; Sex som självskada; självskadebeteende; sexualitet och genus;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att analysera olika rapporter gällande sex som självskadebeteende samt varför unga skadar sig själva med sex. Sex som självskada är inte lika synligt som andra typer av självskador som att skära sig eller att bränna sig. LÄS MER

 2. 2. Kan behandling med antidepressiva läkemedel påverka sjukdomens svårighetsgrad och självmordstankar/självmordshändelser hos barn och ungdomar med egentlig depression?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Soz Ahmad Ghafour; [2018]
  Nyckelord :Antidepressiva läkemedel;

  Sammanfattning : Abstract Suicide is a public health problem that, in addition to loss of human life, leads to extensive psychological suffering and impairment of the health of relatives. It is common that suicide occurs under the influence of mental illness such as personality disorders and depression. LÄS MER

 3. 3. Birth Orders Effect on Non-Suicidal Self-Injury and Perceived Parental Support

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Delila Kadric; Ludvig Löfquist; [2018]
  Nyckelord :non-suicidal self-injury; perceived parental support; birth order; gender; icke-suicidalt självskadebeteende; upplevt föräldrastöd; placering i syskonskaran; kön;

  Sammanfattning : In this study we investigated the effects of birth order and gender on nonsuicidalself-injury and perceived parental support. This study’s main purposewas to challenge the current use of birth order in psychology. The studyincluded a short questionnaire assessing birth order, gender, perceived parentalsupport and non-suicidal self-injury. LÄS MER

 4. 4. Icke-suicidalt självskadebeteende hos unga kvinnor : En kunskapsöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och psykologi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och psykologi

  Författare :Emma Torell; Pernilla Nilsson; [2016]
  Nyckelord :self-harm; nssi; young women; mental distress; social constructions; Självskadebeteende; nssi; unga kvinnor; psykisk ohälsa; sociala konstruktioner;

  Sammanfattning : Syftet med denna kunskapsöversikt var att belysa olika aspekter av det kunskapsläge som finns idag sett till icke-suicidalt självskadebeteende bland unga kvinnor.Uppsatsens frågeställning var: Hur konstrueras och beskrivs ämnet icke-suicidalt självskadebeteende hos unga kvinnor i valda delar av forskningslitteraturen?Uppsatsen är en selektiv kunskapsöversikt som består av 11 primärdokument och resultaten analyserades med hjälp av en socialkonstruktionistisk teoribildning. LÄS MER

 5. 5. Upplevelser av stigmatisering inom hälso- och sjukvården hos personer med självskadebeteende

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Alexandra Johansson; Alexandra Källström; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: Patienter med självskadebeteende utsätts för bristande bemötande och stigmatisering, såväl av allmänhet som av hälso- och sjukvården. Med ett bristande bemötande och stigmatisering kan patientens lidande öka, vilket är paradoxalt då hälso- och sjukvårdens syfte är att minska lidande. LÄS MER