Sökning: "Non-suicidal self-injury"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade orden Non-suicidal self-injury.

 1. 1. Personers erfarenheter av att leva med självskadebeteende : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Sofia Hardinger; [2020]
  Nyckelord :experience; literature review; non-suicidal self-injury; nursing; erfarenhet; litteraturöversikt; omvårdnad; självskadebeteende;

  Sammanfattning : Bakgrund: Forskning visar på att psykisk ohälsa och förekomsten av självskadebeteende har ökat i hela världen, framförallt hos barn och unga vuxna. Sjuksköterskan möter personer med självskadebeteende på flera vårdnivåer och således är kunskap om självskadebeteende viktigt för alla sjuksköterskor. LÄS MER

 2. 2. Jag står inte ut : En studie om sex som självskadebeteende

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Therese Gustavsson; Daniela Stojkovic; [2019]
  Nyckelord :Sex as self harm; self-injurious behaviour; sexuality and gender; Sex som självskada; självskadebeteende; sexualitet och genus;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att analysera olika rapporter gällande sex som självskadebeteende samt varför unga skadar sig själva med sex. Sex som självskada är inte lika synligt som andra typer av självskador som att skära sig eller att bränna sig. LÄS MER

 3. 3. Betydelsen av terapeutisk allians vid behandling av självskadebeteende hos unga kvinnor

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Cornelia Nordenberg; Patricia Pantzar; [2019]
  Nyckelord :Terapeutisk allians; Självskadebeteende; Relationer; Therapeutic alliance; Self-harm; Relations;

  Sammanfattning : Bakgrund: Den terapeutiska alliansen är den relation som uppstår mellan den professionella och patienten i behandlingskontexten. Tidigare forskning, som vanligtvis vinklas från den professionellas perspektiv, har visat att en terapeutisk allians gynnar patientens återhämtning och tillfrisknande. LÄS MER

 4. 4. Kan behandling med antidepressiva läkemedel påverka sjukdomens svårighetsgrad och självmordstankar/självmordshändelser hos barn och ungdomar med egentlig depression?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Soz Ahmad Ghafour; [2018]
  Nyckelord :Antidepressiva läkemedel;

  Sammanfattning : Abstract Suicide is a public health problem that, in addition to loss of human life, leads to extensive psychological suffering and impairment of the health of relatives. It is common that suicide occurs under the influence of mental illness such as personality disorders and depression. LÄS MER

 5. 5. Birth Orders Effect on Non-Suicidal Self-Injury and Perceived Parental Support

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Delila Kadric; Ludvig Löfquist; [2018]
  Nyckelord :non-suicidal self-injury; perceived parental support; birth order; gender; icke-suicidalt självskadebeteende; upplevt föräldrastöd; placering i syskonskaran; kön;

  Sammanfattning : In this study we investigated the effects of birth order and gender on nonsuicidalself-injury and perceived parental support. This study’s main purposewas to challenge the current use of birth order in psychology. The studyincluded a short questionnaire assessing birth order, gender, perceived parentalsupport and non-suicidal self-injury. LÄS MER