Sökning: "Nondiskriminering"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet Nondiskriminering.

  1. 1. Offentlig upphandling : Ändringarna i LOU och dess inverkan ur en rättssäkerhets- och nondiskrimineringsaspekt.

    Kandidat-uppsats, Karlstads universitet

    Författare :Joacim Blomsten; Lina Ekström; [2010]
    Nyckelord :Public procurement; Race to signature; Offentlig upphandling; LOU; Rättssäkerhet; Nondiskriminering; Direktupphandling; Race to signature;

    Sammanfattning : .... LÄS MER