Sökning: "Nonviolent communication"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden Nonviolent communication.

 1. 1. Conceptualising Nonviolent Environmental Communication : Examining NVEC features in an Environmental Social Change Campaign

  Master-uppsats, Jönköping University/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Anilla Till; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The dominant approach of communicating climate change and environmental issues is through threats, shock and fear. However, several studies have examined the effects of threatening communication and found that the expected behaviour change only occurs in rare cases. LÄS MER

 2. 2. Nonviolent Communication : a Communication Tool to support the Adaptive Capacity of Organisations?

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för strategisk hållbar utveckling; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för strategisk hållbar utveckling; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för strategisk hållbar utveckling

  Författare :HARRY BONNELL; PING LI; THEKLA VAN LINGEN; [2017]
  Nyckelord :Adaptive Capacity; Communication; Nonviolent Communication NVC ; Organisation; Resilience; Social Sustainability;

  Sammanfattning : Adaptive capacity is essential for organisations to be able to adapt to the sustainability challenge, and change its course. Nonviolent Communication (NVC) is an interpersonal communication tool that enables a user to move from a language of judgements to a language of needs by using 4 steps: observation, feelings, needs, and request. LÄS MER

 3. 3. How to influence and improve peace negotiations and conflict resolutions by communication: A comparative analysis of nonviolent communication and strategic communication, applied to one case study.

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Beatrice Ask; [2016]
  Nyckelord :communication; nonviolent communication; strategic communication;

  Sammanfattning : This thesis approaches the topic of communication strategies that can influence and improve peace negotiations and conflict resolutions. The aim of this thesis is to highlight ways in which the use of communication can possibly pave the way towards a world with less conflicts by researching two communication approaches called nonviolent communication and strategic communication. LÄS MER

 4. 4. Giraffspråket – ett pedagogiskt förhållningssätt i för- och grundskolan

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Charlotte Lindekrantz; Hanna Andersson; Lina Olausson; [2014]
  Nyckelord :Giraffspråket; Nonviolent Communication; Empatisk;

  Sammanfattning : SammanfattningSyftet med studien är att undersöka pedagogers syn på och arbete med Giraffspråket utifrån vår huvudfråga:-Vad innebär Giraffspråket?-Hur tillämpas Giraffspråket i den dagliga pedagogiska verksamheten?-Vad har Giraffspråket för effekt i verksamheten?Konflikter är en del av pedagogers vardag. För att hantera konflikter på ett konstruktivt sätt samt att skapa engod och tillfredställande miljö, behövs metoder som främjar kommunikationen. LÄS MER

 5. 5. Den empatiska kommunikationen : En socialpsykologisk studie om huruvida en utbildning i den empatiska kommunikationsmodellen NVC påverkar en individs sociala interaktioner under och efter avslutad utbildning

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS); Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

  Författare :Anna Hillberg; Jessica Svensson; [2014]
  Nyckelord :Nonviolent Communication; Giraffspråket; Interaktionsritualer; Relationellt perspektiv; Punktuellt perspektiv; Vad eller Vem; Emotionellt arbete; Emotioner; Empati;

  Sammanfattning : Studiens syfte har varit att undersöka huruvida individer som väljer att utbilda sig i en kommunikationsmodell upplever förändring i interaktion med andra människor efter avslutad utbildning. Studien är kvalitativ och grundar sig på en hermeneutisk forskningsansats vilket innebär att vi har tolkat några individers upplevelser av sin utbildning i Nonviolent Communication (NVC), både före, under och efter utbildningen. LÄS MER