Sökning: "Noor Ali"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Noor Ali.

 1. 1. KL-träbalkong infästningar

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY)

  Författare :Baban Shwan; Noor Ali; [2021]
  Nyckelord :KL-trä; fiberriktning; tryck vinkelrätt; momentkapacitet; kc90; infästning; styvhet;

  Sammanfattning : Wood is a material whose use in constructions has increased in modern times. However, wood is a complex material that needs to be further explored to increase the understanding of its properties. The purpose of this work is to study two positions for attaching a balcony railing regarding different direction of the fibers in the wood. LÄS MER

 2. 2. ALLA OFFER ÄR OSKYLDIGA OFFER - ELLER? : En kvalitativ innehållsanalys av hur brottsoffer gestaltas i media

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Noor Ali; Rebecka Leth; Fanny Strömberg; [2021]
  Nyckelord :media; ideal victims; crime victims; framing; content analysis.; media; ideala offer; brottsoffer; gestaltning; innehållsanalys.;

  Sammanfattning : The aim of this essay was to examine how crime victims are portrayed in the Swedish newspapers Dagens Nyheter and Aftonbladet. Previous research has shown that the media tends to focus on the dramatic aspect of a criminal incident, and the victim is often portrayed in a positive way and the perpetrator in a negative. LÄS MER

 3. 3. Lärares erfarenheter av att undervisa i en förberedelseklass

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för management; Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för management

  Författare :Amra Lovic; Lina Karlsson och Noor Ali Mustafa; [2008]
  Nyckelord :Lärarnas erfarenheter; förberedelseklass och språkundervisning ;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats var att beskriva lärares erfarenheter av att undervisa i en förberedelseklass. Med fokus på språk, kultur och undervisningsmetoder som används av lärarna vid undervisningen. Vi valde en kvalitativ ansats med halvstrukturerade intervjuer som metod och var inspirerade av hermeneutiken som tolkningssätt. LÄS MER