Sökning: "Nora Bittar"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Nora Bittar.

  1. 1. Organisering av ojämställdhet - En studie av kvinnors möjligheter att nå chefspositioner i Försvarsmaktens personalstab

    C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för företagande och ledning

    Författare :Nora Hansson Bittár; [2014]
    Nyckelord :women; organization; equality; leadership; gender;

    Sammanfattning : This thesis aims to examine why women are prevented from attaining high positions in organizations. By executing a case study through qualitative interviews with employees from the Human Resource Department at the agency for Swedish Armed Forces, this study presents eight general and specific explanatory factors that hinder women from making a vertical career. LÄS MER