Sökning: "Nora Höjer"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Nora Höjer.

 1. 1. Mot en digital kompetens? : Äldres erfarenheter av bibliotekets digitalahandledning

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Alexander Holmström Lundqvist; Nora Höjer; [2020]
  Nyckelord :bibliotek; digital delaktighet; digitala klyftan; digitalt utanförskap; digitalisering; digital kompetens; användarperspektiv; äldre;

  Sammanfattning : Societal changes caused by the widespread digitalization of several important public as well as private sectors of everyday life has led to increased demands for digital literacy amongst the general public. Meanwhile, there are several demographic groups that for different reasons are excluded from the digital arena, the elderly especially. LÄS MER

 2. 2. Medarbetarnas välmående på arbetsplatsen : En kvalitativ studie som undersöker undersköterskor i äldrevården

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad; Högskolan i Halmstad

  Författare :Nora Yalda; Valbone Alija; [2015]
  Nyckelord :Välmående; motivation; arbetsplats; stress; ledarskap; kommunikation; äldreomsorg.;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att kartlägga upplevelser kring faktorer som ökar välmående på arbetsplatsen hos personal som inte varit sjukskrivna det senaste året och få en djupare inblick i de faktorer som höjer personalens välmående. Äldreomsorgens medarbetare som inte varit sjukskrivna det senaste året i Halmstad kommun deltog i gruppintervjuer där deras upplevelser kring välmående på arbetsplatsen belystes. LÄS MER