Sökning: "Nora Lindström"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Nora Lindström.

 1. 1. Analysis of the political debate on citizenship testing in Sweden and the UK

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Nora Lindström; [2018-06-12]
  Nyckelord :engelska; SIK; citizenship testing; language testing; civic integration policy; immigration; political discourse; UK; Sweden; Europe;

  Sammanfattning : In recent decades, more and more countries in the Western world have introduced higher requirements on language and civics skills for the granting of citizenship. This tendency has been referred to by Joppke (2007) as ‘the civic integration policy trend’. LÄS MER

 2. 2. Från nummerlapp till näve : En litteraturstudie om det patientrelaterade våldets uppkomst på akutmottagningar

  Kandidat-uppsats, Röda Korsets Högskola/Röda Korsets Högskola; Röda Korsets Högskola/Röda Korsets Högskola

  Författare :Anton Larsen; Nora Lindström; [2013]
  Nyckelord :violence; emergency department; encounter; patient; våld; akutmottagning; möte; patient;

  Sammanfattning : Bakgrund: Akutmottagningar kännetecknas av ett högt tempo och en hög patientomsättning. För patienten innebär detta ett möte med okända miljöer och rutiner. Aggression, hot och våld är en återkommande problematik inom vården och akutmottagningar är en särskilt drabbad sektor. LÄS MER