Sökning: "Nora Lundberg"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Nora Lundberg.

 1. 1. Vem bär ansvar för modeindustrins klimatpåverkan? : En kritisk diskursanalys om semiotiska mönster i hållbarhetstexter

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Svenska

  Författare :Nora Lundberg; [2022]
  Nyckelord :Systemisk-funktionell grammatik; kritisk diskursanalys; hållbarhetsdiskurs; modeindustrin; hållbarhetskommunikation;

  Sammanfattning : I den här studien undersöks hur svenska företag inom modeindustrin kommunicerar ämnet hållbarhet i webbtexter som riktar sig till kunder och allmänhet. I studien undersöks fem texter från Lindex, Mini Rodini och Björn Borg. LÄS MER

 2. 2. Leading without a budget- A case study of managerial leadership

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Filip Gilbertsson; Nora Lundberg; [2021-06-28]
  Nyckelord :decentralization; Beyond Budgeting; managers; management; leadership; corporate culture;

  Sammanfattning : In decentralized organizations, control and decisions are pushed out by central management down in the organization. There are several ways that management can control the organization and for managers to control their employees. A standard tool to use is a budget, which has been a central part of many organizations for a long time. LÄS MER

 3. 3. Mindfullness som behandlingsmetod för att minska symtom vid ångest och depression - en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Människan i rörelse: hälsa och rehabilitering

  Författare :Quynh Lam; Nora Lundberg; [2021]
  Nyckelord :Nyckelord: ångest; depression; mindfulness; subjektiva; fysiologiska; effekter.; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : BAKGRUND. Enligt världshälsoorganisationen (WHO) beräknas 3,6% av världens befolkning lida av någon form av ångestsyndrom och 4,4% av depression. Ångest innefattar en känsla av oro, rädsla eller panik, men även olika ångestsyndrom såsom social ångest, agorafobi och posttraumatisk stressyndrom. LÄS MER

 4. 4. Poesi som vågar ta ställning Mottagandet av Jenny Wrangborgs Kallskänken

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Nora Wurtzel; [2020-06-09]
  Nyckelord :Jenny Wrangborg; Proletarian Literature; Working Class-Literature; Reception; Lars Furuland;

  Sammanfattning : This essay examines how Jenny Wrangborg’s collection of poetry entitled Kallskänken was received in Swedish media when published in 2010. The material consists of twelve articles from newspapers, both national and local, as well as in magazines and on radio. LÄS MER

 5. 5. #AIRBNBWHILEBLACK - A case study on the narrative character of hashtag activism on Twitter in 2016

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Nora Lundberg; [2019-09-19]
  Nyckelord :Narrative paradigm; hashtag activism; Airbnb; #AirbnbWhileBlack; critical consciousness;

  Sammanfattning : Purpose: The aim of this study is to provide an understanding of the character of the communication conducted through the use of the hashtag #AirbnbWhileBlack on Twitter. Theory: Postcolonial theory will offer a contextual perspective on the issue of discriminatory hosts on Airbnb. LÄS MER