Sökning: "Nora Mårtensson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Nora Mårtensson.

  1. 1. Vårt enda värde är som offer: En intervjustudie om svenska sexarbetares perspektiv på avkriminalisering av köp av sexuella tjänster.

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

    Författare :Nora Mårtensson; [2021-06-24]
    Nyckelord :Sex Work; Decriminalization; Prostitution; Nordic Model; Hegemonical Feminism; Post-colonial Theory; Sexarbete; Avkriminalisering; Prostitution; Sexköpslagen; Hegemonisk feminism; Postkolonial teori;

    Sammanfattning : The aim of this study is to deepen Sweden’s understanding of the prostitution debate by including sex workers’ perspectives. More specifically, it aims to analyze what sex workers think about the ‘Nordic Model’ VS. the strategies for decriminalization recommended by Amnesty International. LÄS MER