Sökning: "Nora Rønningen"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Nora Rønningen.

  1. 1. Välvillighetens Paradox

    Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

    Författare :Emma Fäldt; Nora Rønningen; [2019]
    Nyckelord :Afasi; Kommunikation; Omvårdnad; Patient; Personcentreread; Sjuksköterska; Stroke;

    Sammanfattning : Bakgrund: Av alla som drabbas av stroke får cirka en tredjedel afasi som direkt följd av sjukdomen. Oförmåga att kommunicera kan ha negativa konsekvenser, därför är det viktigt att sjuksköterskan har kunskap om, och anpassar omvårdnaden för att kunna utöva en personcentrerad omvårdnad, vilket är bakgrunden för denna studie. LÄS MER