Sökning: "Nora Wennertorp"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Nora Wennertorp.

 1. 1. To what extent do firms comply with IAS 36? : A study based on firms listed on Nasdaq OMX Stockholm

  Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Stina Skyttner; Nora Wennertorp; [2017]
  Nyckelord :Impairment testing of Goodwill; IAS 36 paragraph 134; Compliance; Financial Reporting;

  Sammanfattning : Title - To what extent do firms comply with IAS 36?: A study based on firms listed on Nasdaq OMX Stockholm.Level - Master thesis in business administration.Authors - Stina Skyttner and Nora Wennertorp.Supervisors - Arne Fagerström and Saeid Homayoun. LÄS MER

 2. 2. Svenska revisorers revisionsförfarande : Verkligt värde på förvaltningsfastigheter

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Maria Wallberg; Nora Wennertorp; [2016]
  Nyckelord :Audit; Audit methods; Audit evidence; Fair Value; Investment properties; IAS 40; ISA 540; Revision; Revisionsmetod; Revisionsbevis; Verkligt värde; Förvaltningsfastigheter; IAS 40; ISA 540;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att skapa förståelse för hur revisorer går till väga vid revision av verkligt värde på förvaltningsfastigheter.Forskningsstrategin är av kvalitativ art med en abduktiv ansats och grundas i den hermeneutiska forskningstraditionen. LÄS MER