Sökning: "Nord Stream 2"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Nord Stream 2.

 1. 1. Putins gasprojekt eller Kommunens framtid? En frameanalys av Nord Stream 2

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Amanda Gärdebring; Vidar Wirén Gimle; [2019]
  Nyckelord :Nord Stream 2; kommunalt självstyre; makt; diskurs; säkerhetisering; framing; policy; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Denna uppsats utforskar hur problemframställningar är till gagn för omförhandlingar av maktrelationer mellan olika politiska nivåer. År 2016 fick Karlshamns kommun förfrågan av Nord Stream AG att upplåta sin hamn för lagring av rör till bygget av gasledningen. LÄS MER

 2. 2. Nord Stream 2 project debate in light of the three pillars of the EU energy policy: security of supply, competitiveness and sustainability

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Dovile Balciuniene; [2018]
  Nyckelord :Sustainable Development; Nord Stream 2 project; energy policy; competitiveness; sustainability; security of supply;

  Sammanfattning : Energy and its policy has been a priority for the EU since its establishment. The EU indicates the competitiveness, sustainability and security of supply to be the core pillars of energy policy, which guide energy projects and their implementations in the EU territory. LÄS MER

 3. 3. Inomstatliga beroenden

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Anders Bergkvist; [2018]
  Nyckelord :Interdependens; Beroenden; Staten; Kommun; Nord Stream; Law and Political Science;

  Sammanfattning : This is a case study that will investigate how interdependence can explain the tension that occurs between the state and municipality due to Nord Stream 2. Through a qualitative text analysis of public documents, newspaper articles and news reports from television, I have interdependence as explanation model sought to understand the state's actions with / against the municipality of Karlshamn regarding the storage of gas pipes in Stilleryds harbour. LÄS MER

 4. 4. Nord Stream 2 - A Pipeline Connecting Geopolitics and Geoeconomics? : A qualitative content analysis of Sweden's perception of and response to the Nord Stream 2 project

  Magister-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Sarah Markgren; [2018]
  Nyckelord :geoeconomics; geopolitics; foreign policy strategies; Nord Stream 2;

  Sammanfattning : This Master thesis takes its point of departure in the contemporary debate on the separation of the foreign policy strategies geopolitics and geoeconomics. Contrary to previous literature which analyzes geostrategies from the perspective of the operating state, this study offers a different perspective by shedding light on how the target (state) perceives and respond to a particular geostrategy. LÄS MER

 5. 5. The Pipeline that kicked EU’s nest: The story of EU’s Energy Security and the Securitisation of the Nord Stream 2 project

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Kultur och samhälle

  Författare :Nathalie Simin; [2017]
  Nyckelord :security; securitisation; Nord Stream 2; energy security; supranational state; EU; European Parliament; Critical Securitisation Analysis;

  Sammanfattning : This thesis is about EU energy security in relation to Russia and its proposed Nord Stream 2 project. In this thesis the Copenhagen School theory on securitisation is applied with the help of a combination of content analysis and discourse analysis as methods, which will together with the theory become the framework of this study. LÄS MER