Sökning: "Nordahl"

Visar resultat 1 - 5 av 81 uppsatser innehållade ordet Nordahl.

 1. 1. Ett moderskap i motvind : en litteraturöversikt om kvinnors upplevelser av postpartumdepression

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Jenny Nordahl; [2020]
  Nyckelord :Postpartum depression; Postnatal depression; Mothers; Experience; Postpartumdepression; Postnatal depression; Mödrar; Upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: En postpartumdepression uppstår i samband med förlossningen och drabbar mellan 8–15 procent av alla nyförlösta kvinnor varje år bara i Sverige. Någon enskild orsak till tillståndet finns inte men sociala och psykologiska, socioekonomiska, traumatiska och stressrelaterade händelser, brist på socialt stöd och en tidigare historik av depression har påvisats vara betydande riskfaktorer för utvecklingen av tillståndet. LÄS MER

 2. 2. Skolans roll vid kränkande behandling på nätet : En studie om arbetet mot nätmobbning på en skola

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Emma Nordahl; [2020]
  Nyckelord :Kränkande behandling; mobbning; internet; sociala medier; förebyggande arbete;

  Sammanfattning : Syftet med denna empiriska studie är att synliggöra en grundskolas tolkning och förebyggande arbete mot kränkande behandling på internet. Genom att svara på vilken syn de olika professionerna i skolan har, från rektor till klasslärare, om skolans förebyggande arbete mot kränkande behandling på internet kommer syftet besvaras. LÄS MER

 3. 3. When to expect decreasing implied volatilities

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Matematiska institutionen

  Författare :Tobias Nordahl; [2020]
  Nyckelord :finansiell matematik; volatilitet; implicit volatilitet; lokal volatilitet;

  Sammanfattning : In this report the goal is to investigate general properties of implied volatility such as the relationship between implied volatility and local volatility as well as the relationship between implied volatility and the sign of the jumps in jump-diffusion models. More specific the question to investigate is whether the implied volatility is decreasing as the strike price increases under the assumption that the market is pricing under a monotonically decreasing local volatility model. LÄS MER

 4. 4. Implementering av Cloud Manufacturing i miniatyrtillverkningsindustrin : En analys av förutsättningarna att implementera Cloud Manufacturing i en industri med många mindre företag

  Magister-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :ERIK NILSSON-NORDAHL; [2020]
  Nyckelord :Cloud; Cloud Manufacturing; 3D-printing; Cloud-Based; Public Manufacturing Cloud; Miniature; Moln; Molnbaserad Tillverkning; Additiv Tillverkning; Molnbaserad; Offentliga Tillverkningsmoln; Miniatyr;

  Sammanfattning : Cloud Manufacturing är en teknologi som sedan begreppets introduktion 2010 genomgått en omfattande utveckling och transformation. Under de tio år som passerat har forskning skett i Sverige och internationellt på hur det ska kunna realiseras. LÄS MER

 5. 5. Överföring av PLC-program och tillämpad gränssnittsdesign av operationspaneler i VA–anläggningar

  M1-uppsats, KTH/Hållbar produktionsutveckling (ML); KTH/Hållbar produktionsutveckling (ML)

  Författare :Fredrik Nordahl; Jakob Widlund; [2020]
  Nyckelord :HMI; PLC; operating panel; Mitsubishi; Beijer; user interface; Water and sewerage facility; HMI; PLC; operationspanel; Mitsubishi; Beijer; användargränssnitt; VA – anläggning;

  Sammanfattning : På senare tid har kommuner runt om i stockholmsregionen uppdaterat sina pumpstationer med nya operationspaneler och med uppdaterade funktioner i stationerna. Men kommunerna har olika krav på sina pumpstationer och pumpstationerna har olika funktioner, till exempel har vissa omrörningsventiler andra inte eller att de har olikt antal pumpar i stationerna. LÄS MER