Sökning: "Nordea Bank"

Visar resultat 1 - 5 av 169 uppsatser innehållade orden Nordea Bank.

 1. 1. Green Banking : A qualitative study on how Nordea Bank avoids greenwashing

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Sofia von Cotzhausen Modin; Vanessa Linde; [2023]
  Nyckelord :greenwashing; green banking; greenwashing drivers; avoidance;

  Sammanfattning : Previous research on greenwashing has highlighted the need for empirical research on how to avoid greenwashing. This study attempts to add to the literature on avoiding greenwashing by investigating how Nordea, the Nordic bank, avoids greenwashing internally through a qualitative case study. LÄS MER

 2. 2. Kreditavregleringens effekter på de svenska storbankerna : En jämförande studie av Handelsbanken och Nordbanken

  L2-uppsats, Uppsala universitet/Ekonomisk-historiska institutionen

  Författare :Olivia Gustafsson; [2022]
  Nyckelord :Nordbanken; Nordea; Handelsbanken; kreditavreglering; Novemberrevolutionen; utlåning.;

  Sammanfattning : Undersökningen syftar till att undersöka Handelsbankens och Nordbankens utlåning under åren 1982–1990 med fokus på kreditavregleringen 1985 och dess effekter på ekonomin. Detta görs genom att undersöka årsrapporter från de båda bankerna under perioden, samt även årsredovisningar från Uplandsbanken och Sundsvallsbanken i och med fusionen med Nordbanken 1986. LÄS MER

 3. 3. Arbeta på kontor eller distans : En kvalitativ fallstudie baserad på den inre motivationen bland medarbetare på bolåneavdelningen hos Nordea Bank

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Sofie Holm; Josefin Engström; [2022]
  Nyckelord :Distansarbete; Self-determination Theory; inre motivation; samhörighet; autonomi; kompetens; Goal-Setting Theory; målsättning; feedback;

  Sammanfattning : Det finns tidigare forskning om distansarbete och hur det samverkar med individersmotivationsupplevelser. Distansarbete har ökat i takt med den pågående Covid-19 pandeminoch Folkhälsomyndighetens rekommendationer. LÄS MER

 4. 4. Green Banking’s role in the Swedish banking sector

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Andreas Mattsson; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Global warming is a growing problem, and climate changes are now moving toward a state that is greater than usual. Various industries and customers’ needs to change their buying behavior to save our planet. As a key performer in society, the bank sector is evolving and changing towards a greener future. LÄS MER

 5. 5. Förändring av hållbarhetsrapportering över tid UNDERSÖKNING AV SVENSKA BANKERS HÅLLBARHETSRAPPORTER

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Ebba Broder; Martina Eliasson; [2021-06-30]
  Nyckelord :Hållbarhetsredovisning; hållbarhetsmålen SDG; ESG; EU-taxonomin; CONI-modell.;

  Sammanfattning : Bakgrund och problemdiskussion: Hållbar utveckling har fått större utbredning i samhället. Hållbarhetsredovisning har således blivit ett verktyg för företag att redovisa hur man arbetar hållbarhetsfrågor. Till följd av utvecklingen inom hållbarhet har ett flertal instrument och ramverk upprättats. LÄS MER