Sökning: "Nordea Kundcenter"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Nordea Kundcenter.

 1. 1. Makt- och statusbalans mellan gammalt och nytt : En undersökning av Nordeas kundcenter och relationen med de "gamla" lokalkontoren ser ut idag.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Joakim Almén; Martin Ewald; [2013]
  Nyckelord :Makt; inflytande; status; relation; kund som resurs; förändring; bank; kundcenter; lokalkontor; Nordea;

  Sammanfattning : Att konsumenters beteende förändrats genom den tekniska utvecklingen är inget nytt. Idag ställs höga krav på tillgänglighet och dygnet-runt-service vilket leder till att många branscher i Sverige måste anpassa sig. LÄS MER

 2. 2. Manual eller erfarenhet : En studie om kunskapsspridning på Nordeas telefonbank i Uppsala

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Vilhelm Falkenmark; Gustav Ek; Martin Pettersson; [2010]
  Nyckelord :Callcenter; Implicit kunskap; Kundcenter; Kunskap; Nordea; Telefonbank; Tyst kunskap.;

  Sammanfattning : Denna fallstudie beskriver hur kunskap tar sig i uttryck och sprids mellan medarbetare på Nordeas telefonbank för privatkunder i Uppsala. För att analysera hur kunskap sprids har Nonakas SEKI modell för kunskapsöverföring använts som beskriver hur kunskap kan spridas genom fyra olika kanaler: socialisering, externalisering, internalisering och kombinering. LÄS MER

 3. 3. Balanced Scorecard- en utvärdering av Nordea Kundcenter Privat

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Niklas Olsson; Peter Josefsson; [2006]
  Nyckelord :Nordea Kundcenter; retail banking; Balanced Scorecard; implementering; kritiska framgångsfaktorer; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Vårt syfte med uppsatsen var att beskriva, analysera och ange förutsättningarna för, och den praktiska utformningen av Balanced Scorecard på Nordea Kundcenter Privat i Malmö. Vi har genomfört en fallstudie med målet att utveckla och ge förslag på förbättringar för det befintliga styrkortet i syfte att utveckla verksamheten inom samtliga perspektiv. LÄS MER