Sökning: "Nordea"

Visar resultat 1 - 5 av 324 uppsatser innehållade ordet Nordea.

 1. 1. Hållbarhetsredovisning inom finansbranschen : en studie om legitimitetsstrategier i svenska bankers hållbarhetsrapporter

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Najib Abdi; Fredrik Lemmetty; [2020]
  Nyckelord :Panama Papers; Legitimacy theory; CSR; Sustainability; Corruption; Money laundering; Ethics; Morality; Panamadokumenten; Legitimitetsteorin; CSR; Hållbarhet; Korruption; Penningtvätt; Etik; Moral;

  Sammanfattning : This study examines annual and sustainability reports from Swedish banks in the pursuit of legitimacy strategies. The study applies content analysis on the annual and sustainability reports from four banks from the period 2013-2018. Keywords for the study were extracted from an anti-corruption report. LÄS MER

 2. 2. Organisationsstrukturens påverkan på kreditprocessen mot företag inom svenska bankbranschen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Johannes Erlandsson; Adam Bergqvist; [2020]
  Nyckelord :Organisationsstruktur; decentralisering; centralisering; relationsbaserad utlåning; transaktionsbaserad utlåning; kreditprocessen; informationsasymmetri;

  Sammanfattning : Frågeställning: Hur påverkas bankers kreditprocess av en centraliserad respektive decentraliserad organisationsstruktur, vilka likheter och olikheter uppstår? Syfte: Syftet med studien är att beskriva och förklara hur de lokala bankkontorens kreditgivningsprocess påverkas av en centraliserad respektive decentraliserad organisationsstruktur. Genom att analysera hur de två olika organisationsstrukturerna kan ligga till grund för beslutsfattande i kreditprocessen vill vi skapa en förståelse för hur detta kan komma att generera olika förutsättningar i kreditprocessen. LÄS MER

 3. 3. Managerial differences despite Isomorphic forces : A comparative study of Handelsbanken and Nordea

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Sophia Björklund; Olivia Stern; [2020]
  Nyckelord :Management; Banking; Institutional Isomorphism; Organizational identity; Organizational culture; Management consulting;

  Sammanfattning : In this comparative case study between Handelsbanken and Nordea, the homogeneous industry of banking is investigated together with the phenomena of management consulting. The two banks are scrutinized under the same laws and regulations, offering the same products and services and tend to recruit similar people. LÄS MER

 4. 4. Digitaliseringens effekt på arbetssätt och förtroende inom banksektorn - en kvalitativ studie

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism; Mittuniversitetet/Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism

  Författare :Oscar Gustin; Reza Nematbakhsh; [2020]
  Nyckelord :qualitative study; digitalization; bank; trust; risk and uncertainty; kvalitativ studie; digitalisering; banksektorn; förtroende; risk och osäkerhet;

  Sammanfattning : Detta är en kvalitativ studie som grundas i ett socialkonstruktivistiskt synsätt. Syftet med denna studie är att analysera hur arbetssätt har förändrats och hur medarbetare inom banksektorn ser på digitaliseringens påverkan på kundernas förtroende samt hur risk och osäkerhet spelar in som en faktor i detta. LÄS MER

 5. 5. The non- straightforward link between anti-corruption and CSR-reporting : A study assessing the quality of CSR disclosure regarding anti-corruption of four Swedish banks

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Elin Blom; Alexandra Larsson; [2020]
  Nyckelord :Sustainability reporting; CSR; anti-corruption; money laundry; corruption; CONI model; Consolidated Narrative Interrogation Model; GRI; Legitimacy theory; Stakeholder theory;

  Sammanfattning : In 2019, the two Swedish banks Swedbank and SEB was involved in what has been called one of the largest money laundry scandals. Money laundering is a critical sustainability issue for banks since their operations enable money from corrupt activities to be laundered into the financial system, hence diverts resources from education and health services. LÄS MER