Sökning: "Norden"

Visar resultat 1 - 5 av 840 uppsatser innehållade ordet Norden.

 1. 1. Constructing a Game Modelled After Logic and Proofs - Tenjin: A Smartphone Game

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för data- och informationsteknik

  Författare :Elias Burström; Jonatan Källman; Tuyen Ngo; Felix Nordén; [2020-10-29]
  Nyckelord :user experience; graphic design; software engineering; software development; classical propositional logic; sequent calculus;

  Sammanfattning : Logical reasoning plays an important role in human behaviour and is widely used ineveryday life. It is incorporated in contexts such as natural languages, mathematics andprogramming. However, the general knowledge in today’s society with regards to formallogic is lacking and does not reflect the important role it plays. LÄS MER

 2. 2. Kostnader av frekvensreglering på en kaplanturbin

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för matematik och matematisk statistik; Umeå universitet/Institutionen för matematik och matematisk statistik

  Författare :Victor Burström; Ahmed Kashwan; [2020]
  Nyckelord :Vattenkraft; Frekvensreglering; Slitage; Utjämning; Block Bootstrap; Variansanalys; Simulering;

  Sammanfattning : Spelplanen för energiproducenter kommer inom de kommande årtionden förändras och företagen kommer ställas inför stora utmaningar. Kärnkraften kommer att fasas bort till 2040 enligt ett Regeringsbeslut, något som kommer kräva en utbyggnad av de förnyelsebara energikällorna som vind- och solkraft. LÄS MER

 3. 3. Home Energy Management Systems : A Research Study on the European and Nordic Market

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Emil Adeli; Gustav Hedman; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Global energy consumption has more than doubled since the year of 1990, leading to energy efficiency and management becoming increasingly important topics on the sustainable development agenda. Home Energy Management Systems (HEMS) is a solution combining hardware and software for managing, measuring and analyzing residential energy consumption and in effect addressing the issue of increased energy expenditure. LÄS MER

 4. 4. Assessment of methods for microRNA isolation, microRNA amplification, and development of a normalization strategy for sepsis biomarker research

  Master-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för biovetenskap

  Författare :Johan Nordén; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Sepsis, defined by organ dysfunction caused by an adverse immune response of the host to an infection, comes with considerable cost in human lives and as a substantial burden financially. Significant upgrades have been made over the past two decades when diagnosing and treating sepsis but still with room for improvements. LÄS MER

 5. 5. Den egyptiska mumien, mosslik och reliker : Omtvistade och oomtvistade mänskliga kvarlevor i samlingar

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för ABM

  Författare :Johanna Piili; [2020]
  Nyckelord :Human Remains; Museum Collections; Staff- and Institutional perspectives; Museum and Cultural Heritage; Scandinavia; Mänskliga kvarlevor; Museisamlingar; Personal- och institutionsperspektiv; museer och kulturarv; Norden;

  Sammanfattning : This study examines uncontested human remains from a staff- and institutional perspective in Scandinavia. Focusing on Sweden and Denmark, this study aims to understand more of the practice and approach concerning the Egyptian mummy, Bog bodies and Relics. LÄS MER