Sökning: "Nordens Ark"

Visar resultat 1 - 5 av 27 uppsatser innehållade orden Nordens Ark.

 1. 1. Analyzing Factors Influencing Reproductive Success of the Mountain Chicken : Nordens Ark Captive Breeding Program

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för biovetenskap

  Författare :Chad Donaldson; [2019]
  Nyckelord :frog; frogs; mountain chicken; mountain chicken frog; leptodactylus; fallax; herpetology; amphibian; amphibians; multiple linear regression; statistical analysis; Nordens Ark; captive breeding; zoo; zoology; conservation; endangered species; grodor; groda; kycklinggroda; Nordens Ark; amfibier; zoologi; herpetologi; analys; hotade arter; bevarande; avel;

  Sammanfattning : Amphibians globally are declining with roughly a third facing extinction due primarily to threats linked to human impacts. One way in which this is being combated is by captive breeding programs. LÄS MER

 2. 2. Konkurrens mellan kulliga och hornbärande nötkreatur i flock

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Rebecca Karlsson; [2019]
  Nyckelord :dominans; kulliga; hornbärande; konkurrens; nötkreatur; etologisk studie; observationsstudie;

  Sammanfattning : Hornens betydelse för den sociala dominansen hos nötkreatur har länge diskuterats av bönder och forskare. Kunskap om dess inverkan på djuren är viktigt ur management-synpunkt och påverkar på sikt djurens välfärd. LÄS MER

 3. 3. Zoo animal training – implications for the human-animal relationship, control and motivation : case study training red panda (Ailurus fulgens) for husbandry procedures

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Sarah Aspenström; [2018]
  Nyckelord :Animal Training; Positive Reinforcement; Zoo Animal; Zoo Animal Training; Clicker Training; Human Animal Relationship; Intrinsic Motivation; Husbandry Training; Transportation Training; Red Panda; Nordens Ark; Ailurus fulgens; Positive Emotions; Motivation; Control; Weighing Animals;

  Sammanfattning : Zoo animals are trained for a lot of different reasons including facilitating husbandry procedures, physical exercise and mental stimulation. Training has also been shown to reduce stereotypies in captive wild animals. LÄS MER

 4. 4. Play behaviour in Urial (Ovis orientalis bocharensis) lamb

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Irene Guanyabens Garrido; [2018]
  Nyckelord :play behaviour; ural lamb;

  Sammanfattning : Welfare constitutes of health, physiology, behaviour and reproduction. It becomes very important when a species suffers in any of these parameters and thus, the assessment of welfare should be carried out. Play behaviour has been identified as a positive behaviour performed when satisfactory circumstances are present. LÄS MER

 5. 5. Fukthaltens inverkan på spridningshastigheten i gräsbränder

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Aquatic Sciences and Assessment

  Författare :Marcel Hermansson; [2017]
  Nyckelord :gräsbrand; naturvård; biologi;

  Sammanfattning : Detta examensarbete undersöker sambandet mellan fukthalt i gräsmarkers finmaterial och spridningshastighet i en brandfront, samt skillnaden mellan betade och obetade marker. Genom att mäta andra förhållanden som biomassa och medelvindhastighet kan även andra eventuella samband beräknas utöver fukthalten. LÄS MER