Sökning: "Nordhöj Fredrika"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Nordhöj Fredrika.

  1. 1. Hur arbetar man förebyggande med droger i skolmiljö?

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

    Författare :Alex Wendel; Nordhöj Fredrika; [2021]
    Nyckelord :droger; förebyggande; drogprogram; skolmiljö;

    Sammanfattning : This essay will address how teachers pursue preventive work against drug abuse in aschool Environment. It will be addressed on a national and international level. The essay will highlight different programs and approaches, based on three perspectives, the teacher's, the parents' and the student's. LÄS MER