Sökning: "Nordholme Maria"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Nordholme Maria.

  1. 1. När magen styr livet : personers upplevelser av att leva med kronisk inflammatorisk tarmsjukdom

    Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

    Författare :Nordholme Maria; Ingela Persson; [2017]
    Nyckelord :Inflammatory bowel disease; Quality of life; experience; Life experience; Living with; Kronisk inflammatorisk tarmsjukdom; Livskvalite; Livserfarenheter; Erfarenheter; Leva med;

    Sammanfattning : SAMMANFATTNING Livet förändras både fysiskt och emotionellt när individen får en diagnos med en kronisk sjukdom. Den sjuke tvingas att anpassa och acceptera att livet förändras. Hur livet med sjukdomen upplevs och hur personen anpassar sig, är individuellt. Även anhöriga och vänner runt den sjuke drabbas. LÄS MER