Sökning: "Nordic Large Cap"

Visar resultat 1 - 5 av 49 uppsatser innehållade orden Nordic Large Cap.

 1. 1. Corporate Governance och Corporate Social Responsibility : En kvantitativ studie om hur CG-variabler kan samvariera med svenska företags CSR

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Jessica Nelson; Emmy Säfqvist; [2020]
  Nyckelord :Corporate Governance; Corporate Social Responsibility; styrelsestorlek; antal kvinnor i styrelsen; CSR-kommitté; Sverige;

  Sammanfattning : Sammanfattning Syfte - Studien syftar till att undersöka sambandet mellan Corporate Governance, CG, och Corporate Social Responsibility, CSR, i svenska företag. Metod - Urvalet består av de 99 svenska large cap-företag som finns listade på Nasdaq Nordic. LÄS MER

 2. 2. Hur väl upplyser koncerner noterade på Nasdaqs Nordic Large Cap kring den kommande standarden IFRS 16?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Christpher Backis; Erik Hultqvist; [2019-06-20]
  Nyckelord :Upplysningar; Upplysningskvalitet; IAS 8; IFRS 16; Nordic Large Cap; Leasing;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: IFRS 16 är en ny standard angående redovisning av leasingavtal somtillämpas från och med räkenskapsår 2019. Standarden medför att leasingavtal ska redovisas påbalansräkningen, och därmed kan leasingavgiften ej längre kostnadsföras direkt. LÄS MER

 3. 3. Nedskrivning av goodwill i nordiska storbanker

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Lisa Claeson; Mikaela Mört; [2019]
  Nyckelord :Goodwill; Write-offs; IFRS; Earnings management; Business cycle; Agency theory; Stewardship theory; Goodwill; nedskrivning; IFRS; Earnings Management; konjunktur; agentteori; stewardshipteori.;

  Sammanfattning : Bakgrund Sedan IFRS infördes 2005 skall goodwill inte lägre skivas av utan istället testas för nedskrivning minst en gång per år. Nedskrivningsprövningen har sedan dess kritiserats av flertalet forskare och ansetts vara ett ämne för earnings management (EM). LÄS MER

 4. 4. New legal requirements for sustainability reporting in Sweden : its influence on the content of the reports

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Ulrika Månsson; Anna Törnroos; [2019]
  Nyckelord :Assurance; Comparability; Content; Sustainability regulation; Sustainability report; Transparency; Verifiability; Quality;

  Sammanfattning : In 2017 changes (SFS 2016:947) for sustainability reporting in Sweden were made in the Annual Accounts Act (SFS 1995:1554). Since the regulation was recently imposed, there is little evidence for how it has impacted the content of sustainability reports. LÄS MER

 5. 5. Hållbarhetsrapportering inom två branscher : En jämförande studie på börsnoterade företag i Skandinavien

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Emma Basic; Albin Nordin; [2018]
  Nyckelord :sustainability; sustainability reporting; sustainability report; industry; Scandinavia; durable goods; industrial services; hållbarhet; hållbarhetsrapportering; hållbarhetsrapport; bransch; Skandinavien; sällanköpsvaror; industritjänster;

  Sammanfattning : Titel: Hållbarhetsrapportering inom två branscher - En jämförande studie på börsnoterade företag i Skandinavien   Nivå: C-uppsats inom ämnet företagsekonomi   Författare: Emma Basic & Albin Nordin   Handledare: Fredrik Hartwig   Datum: 2018 - januari   Syfte: Tidigare forskning har visat att bransch är en påverkande faktor till skillnader i hållbarhetsrapporter mellan företag. Forskning har gjorts på olika branscher från ett antal olika länder. LÄS MER