Sökning: "Nordic Resistance Movement"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade orden Nordic Resistance Movement.

 1. 1. Nationalismens återkomst : En kvalitativ undersökning om svenska myndigheters hantering av vit makt miljön

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Erika Olsson; Philippa Benson; [2019]
  Nyckelord :vit makt-miljön; nordiska motståndsrörelsen; offentlig förvaltning; offentligt rum; yttrandefrihet;

  Sammanfattning : Denna sociologiska uppsats syftar till att undersöka svenska myndigheters hantering av våldsbejakande högerextremistiska rörelser. Uppsatsens syfte är att förstå hur svenska myndigheter, i relation till det offentliga rummet, arbetar mot den högerextremistiska våldsbejakande vit makt-miljön och på så vis bidra till förståelse för olika myndigheters olika ansvar. LÄS MER

 2. 2. Jämställdhetens paradox : En diskursanalys av hur SD och NMR använder jämställdhet i sin politiska retorik

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS)

  Författare :Linnea Flybring; [2019]
  Nyckelord :Sverigedemokraterna; Nordiska motståndsrörelsen; jämställdhet; familj; nation;

  Sammanfattning : Denna studie avser undersöka Sverigedemokraternas (SD) och Nordiska motståndsrörelsens (NMR) användning av jämställdhet, utifrån hur de skriver om jämställdhet, nation, kön, feminism, familjepolitik och/eller hbtq-frågor. Studien är komparativ och jämför NMR:s och SD:s sätt att använda jämställdhet i sin politiska retorik. LÄS MER

 3. 3. Rasism och populism : En argumentations- och diskursinriktad analys av SDs och NMRs partiprogram

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Jesper Widman; [2019]
  Nyckelord :Swedish democrats; Nordic resistance movement; antisemitism; islamophobia; cultural racism; religion in Swedish politics;

  Sammanfattning : This is a qualitative study with an argumentation and discourse approach with the purpose to compile what the Swedish democrats (SD) and the Nordic resistance movement (NMR) writes about religion in their current party program. The two main questions in this study were as follows: Are there any signs of islamophobia, antisemitism or cultural racism in the party programs of Swedish democrats and the Nordic resistance movement and how is this expressed? also Is it religion that is more represented as threat in each party program? The main theories that are discussed in this study are islamophobia, antisemitism and cultural racism. LÄS MER

 4. 4. Yttrandefrihetens riddare : nyhetsvärderingar och nyhetsurval i samband med nazistdemonstrationerna i Göteborg 2017

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Journalistik

  Författare :Axel Rydén; [2018]
  Nyckelord :News valuation; News selection; Neo-Nazi; Nordic Resistance Movement; NMR; Sweden; Gothenburg; Social Sciences;

  Sammanfattning : This bachelor thesis deals with the reporting around the demonstration in Gothenburg on September 30th 2017 arranged by Nordiska Motståndsrörelsen (NMR), a Nordic Neo-Nazi movement. After a cultural debate in Sweden regarding freedom of speech and the attendance of the internet based right-winged alternative media Fria Tider on Mässan Bok & Bibliotek, also known as Bokmässan, always arranged at the end of September every year and being one of the bigger cultural events for the publishing industry. LÄS MER

 5. 5. Förintelsen: Vad ska jag tro på? : En jämförelseanalys mellan argumenten från de som tror på att förintelsen har hänt och de som inte gör det

  L3-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Magnus Mellquist; [2018]
  Nyckelord :Auschwitz; cyanväta hydrocyanic ; förintelsen annihilation of the jews ; förnekelse Holocaust denial ; Gröning; Himmler; Hitler; Höss; Levandehistoria Living history ; NMR; Nordiska Motståndsrörelsen Nordic resistance movement ; postfakta postfact ; Revisionister revisionists ; varldenshistoria; Zyklon B;

  Sammanfattning : After World War II some people from all over Europe started to say that the destruction of the European Jews never happened. This article is written to compare the argument the Holocaust deniers are using against science document. LÄS MER