Sökning: "Nordic equity markets"

Visar resultat 1 - 5 av 36 uppsatser innehållade orden Nordic equity markets.

 1. 1. Performance of Asset Pricing Models in the Nordic Stock Markets

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Jonas Olsson; [2019-07-02]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : MSc in Finance.... LÄS MER

 2. 2. Solving the Valuation Paradox - Applying Hedonic Valuation to Paradoxical Companies

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för redovisning och finansiering

  Författare :Barbora Gajarova; Xurui Qin; [2019]
  Nyckelord :equity valuation; paradoxical company; hedonic regression; residual income valuation RIV model; pricing errors;

  Sammanfattning : Traditional valuation models that are widely used by investors and scholars, for instance, residual income valuation (RIV) model, do not yield accurate results when valuing paradoxical companies, i.e. companies with the market value significantly above the book value and high growth, despite not generating positive payoffs. LÄS MER

 3. 3. Private equity-finansiering och dess påverkan på underprissättning - En studie av IPO:s i Norden

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Fredrik von Plomgren; Henrik Sundström; Sebastian Wigartz; [2019]
  Nyckelord :Key words: Initial Public Offering; Underpricing; Private equity; Information asymmetry; Nordics.; Business and Economics;

  Sammanfattning : Abstract Title: Private equity-finansiering och dess påverkan på underprissättning - En studie av IPO:s i Norden. Seminar date: 2019-06-05. Course: FEKH89, Corporate Finance Degree Project, Undergraduate level, 15 ECTS. Authors: Henrik Sundström, Fredrik von Plomgren and Sebastian Wigartz. LÄS MER

 4. 4. Price Impact and Venue Dependence

  Master-uppsats, KTH/Matematisk statistik

  Författare :Lukas Molander; [2019]
  Nyckelord :Price Impact; micro-price; MiFID II; venue dependence; toxicity; financial mathematics; statistics; Prispåverkan; micro-pris; MiFID II; handelsplatsberoende; finansiell matematik; statistik;

  Sammanfattning : The equity trading of today is fragmented across regulated markets (RMs) and multilateral trading facilities (MTFs). Despite being legally very similar Busch (2017), market participants have reported that they attract different types of traders. Market dynamics arise from the interactions between all market participants (agents) Kyle (1985). LÄS MER

 5. 5. Private Equity – When the Dust Has Settled

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Christos Karabelas; Erik Johansson; Johan Gren; [2019]
  Nyckelord :Private Equity; Operational Performance; IPO; Nordic Markets; Business and Economics;

  Sammanfattning : .... LÄS MER