Sökning: "Nordic equity markets"

Visar resultat 16 - 20 av 34 uppsatser innehållade orden Nordic equity markets.

 1. 16. The long-run performance of new listings on the Nordic stock markets: IPOs, Spin-offs and Carve-outs

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för finansiell ekonomi

  Författare :Tim Gisslen; Erik Raig; [2015]
  Nyckelord :Nordic IPOs; spin-offs; carve-outs; long-run abnormal returns;

  Sammanfattning : This paper studies the long-run performance of new listings on the Nordic stock markets from January 1996 to April 2014 by analyzing a sample of 203 non-sponsored IPOs, 100 private equity-backed IPOs, 60 spin-offs and 30 carve-outs. First, we investigate the median buy-and-hold abnormal returns associated with the different listing groups. LÄS MER

 2. 17. Den Potentiella Risken med Riskkapital - En studie av riskkapitalbolagens intåg i djursjukvården och de potentiella effekterna detta får på djurförsäkringsmarknaden

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Nationalekonomi; Linköpings universitet/Nationalekonomi

  Författare :Stella Liljeström; Sandra Johansson; [2015]
  Nyckelord :Den Potentiella Risken med Riskkapital;

  Sammanfattning : Fram till 2011 dominerades den svenska djursjukvården av ett fåtal djursjukhus samt ett större antal små och medelstora ägarledda kliniker. Sedan dess har mycket förändrats. Under 2011 och 2012 skedde ett antal sammanslagningar av kliniker samt djursjukhus som resulterade i två stora bolag, Anicura och Evidensia. LÄS MER

 3. 18. The Relative Performance of Conditional Volatility Models - An Empirical Evaluation on the Nordic Equity Markets

  Master-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Kristoffer Blomqvist; [2014]
  Nyckelord :Volatility components; forecasting; long-run volatility effects; explanatory power; conditional volatility; Business and Economics;

  Sammanfattning : By regressing volatility series of equity returns on macroeconomic variables using data from the Nordic countries, three conditional volatility models are evaluated on their ability to capture effects of long-run volatility shocks. In addition, the same models' short-run forecasting performance is tested by employing a rolling window approach. LÄS MER

 4. 19. Bolagsskattens påverkan på marknadsvärdet : En eventstudie kopplad till kapitalstruktur

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Markus Jansson; Calle Grundkvist; [2013]
  Nyckelord :Event study; tax shield; capital structure; corporate tax; market value; debt-equity ratio; CAAR; Eventstudie; skattesköld; kapitalstruktur; bolagsskatt; marknadsvärde; skuldsättningsgrad; CAAR;

  Sammanfattning : Sverige genomförde vid årsskiftet 2012/2013 ytterligare en sänkning av bolagsskatten. Denna gång från 26,3 till 22 procent. Målet med sänkningen var att hamna under EU’s genomsnittliga bolagsskattenivå vilket skulle minska företags incitament till att fly Sverige för lågskatteländer. LÄS MER

 5. 20. Volatility Spillover Effects in Scandinavian Equity Markets

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Yan Xu; [2013]
  Nyckelord :Key words: stock markets; US; the aggregate European; OMX group formation; 2008 financial crisis impacts; mean; volatility; spillover; Business and Economics;

  Sammanfattning : The mean and volatility spillover effects from the US and the aggregate European stock markets into individual Scandinavian equity markets are investigated by applying an EGARCH volatility-spillover model. Both the mean and volatility spillover effects from the US market are found to be significant. LÄS MER