Sökning: "Nordic stock market"

Visar resultat 1 - 5 av 111 uppsatser innehållade orden Nordic stock market.

 1. 1. Performance of Asset Pricing Models in the Nordic Stock Markets

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Jonas Olsson; [2019-07-02]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : MSc in Finance.... LÄS MER

 2. 2. En studie av den positiva marknadsreaktionen vid VD-byten i Norden : Hur reagerar investerare på kön, ålder och rekryteringskrets vid tillkännagivandet av en ny VD?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Malin Ahlqvist; Niklas Örn; [2019]
  Nyckelord :CEO change; Event study; Abnormal return; Effective Market Hypothesis; Stock price; Market Reaction.; VD-byte; eventstudie; onormal avkastning; effektiva marknadshypotesen; aktiekurs; marknadsreaktion;

  Sammanfattning : Titel: En studie av den positiva marknadsreaktionen vid VD-byten i norden. Nivå: Examensarbete på Grundnivå (Kandidatexamen) i ämnet företagsekonomi Författare: Malin Ahlqvist och Niklas Örn Handledare: Jan Svanberg Datum: 2019 – juni Syfte: Syftet med denna studie var att analysera hur den nordiska marknaden reagerar på tillkännagivandet av en ny VD samt att analysera hur faktorerna; kön, ålder samt rekryteringskrets kan påverka denna reaktion. LÄS MER

 3. 3. Evaluating the Viability of Merger Arbitrage in Nordic Equities

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Nationalekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Victor Hansen; Erik Lindholm-Röjestål; [2019]
  Nyckelord :Merger arbitrage; Nordic equity market; Mergers Acquisitions; Risk arbitrage; Cash mergers;

  Sammanfattning : This thesis aims to examine whether a merger arbitrage strategy is able to generate market neutral alpha in the Nordic region. Similar studies of merger arbitrage strategies in both the US and Australian market find market neutral alpha. LÄS MER

 4. 4. Factor Analysis of a Low Market Beta Portfolio in the Nordics

  Kandidat-uppsats, KTH/Matematisk statistik; KTH/Matematisk statistik

  Författare :Arvid Orback; Magnus Nordlinder; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The return of publicly traded assets has been studied by both academia and commercial institutions, using models with different sets of factors. Building on the work of previous results in this field, such as the CAPM-model, the three-factor model by Fama and French, and the four-factor model by Carhart, this thesis studies the return of a low market beta portfolio in the Nordic stock market. LÄS MER

 5. 5. E, S or G? A study of ESG scoreand financial performance

  Master-uppsats, KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.); KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.)

  Författare :YRR AHLKLO; CARIN LIND; [2019]
  Nyckelord :ESG score; financial performance; regression; return; firm value; sustainable; ESG; finansiell lönsamhet; avkastning; regressionsanalys; hållbara investeringar; rörelsevärde; CSR; Intressentmodellen;

  Sammanfattning : Sustainability is not a new concept to the financial markets, but its popularity and wider use have increased as people have grown more concerned about the future of this planet. However, the relationship between sustainable investments and financial performance is not clear. LÄS MER