Sökning: "Nordin Thomas"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Nordin Thomas.

 1. 1. Är registratorn även arkivarie? : En yrkesroll i förändring

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för kulturvetenskaper; Lunds universitet/Avdelningen för ABM och digitala kulturer

  Författare :Magnus Nordin; Lina Persson; [2015]
  Nyckelord :archival science; registrars; archivists; records managers; Abbott; Brante; theory of professions; professional studies; professional status; professional development; jurisdiction; arkivvetenskap; registratorer; arkivarier; professionsteori; professionsforskning; professionell status; professionell utveckling; jurisdiktion; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this master’s thesis is to examine the registrar’s role within the organization, their relation to the archival profession and their professional status. As the title suggests, the question is raised whether registrars also could be considered archivists. LÄS MER

 2. 2. När hjulen sätts i rullning : En socialpsykologisk studie om individens upplevelse av sin identitet efter att ha blivit rullstolsburen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för teknik och samhälle; Högskolan i Skövde/Institutionen för teknik och samhälle

  Författare :Agnes Nordin; Alexandra Maleki; [2010]
  Nyckelord :Identitet; funktionshinder; rullstolsburen; Anthony Giddens; senmodernitet; framträdande; uppträdande; regimer; Peter L. Berger; Thomas Luckmann; kunskapssociologi; spegling; rutiner; primär socialisation; sekundär socialisation.;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att skapa en ökad förståelse inom berörda yrkes- och studentgrupper för hur individer, som blivit rullstolsburna senare i livet, upplever sin identitet och eventuella identitetsförändringar. Resultatet tolkades utifrån Anthony Giddens teorier om senmodernitet och identitet samt Peter L. LÄS MER