Sökning: "Nordiska språk språk Uppsala"

Visar resultat 1 - 5 av 423 uppsatser innehållade orden Nordiska språk språk Uppsala.

 1. 1. Lättläst: Är det verkligen lättare? : En undersökning av fyra lättlästa texter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

  Författare :Emelie Holling; [2019]
  Nyckelord :lättläst;

  Sammanfattning : Denna studie behandlar vilka karaktäristiska drag fyra olika lättlästa böcker har. I denna studie undersöks inte hela böckerna, utan kortare textutdrag på ca 1000 ord per utdrag. LÄS MER

 2. 2. Disposition eller röd tråd? : En praktiknära studie av svensklärares bruk av ämnesspecifik terminologi

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

  Författare :Per Edlund; [2019]
  Nyckelord :klassifikation; gymnasieelever; svenska; svensklärare; terminologi; ämnesdidaktik;

  Sammanfattning : Ett mått på hur väl ett skolämne definierar sig i förhållande till de övriga är klassifikation. Den ämnesdidaktiska forskningen tyder på att svenskämnet, bland annat genom en låg tillämpning av ämnesspecifik terminologi, kännetecknas av en svag klassifikation. LÄS MER

 3. 3. Hur fungerar det i praktiken? : En kvalitativ intervjustudie av verksamma lärares undervisningserfarenheter inom ämnet svenska som andraspråk

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

  Författare :Pihla-Maria Hupponen; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Hur lång tid behöver eftertanken? : Tankstreck och interpunktion i kodifierad och faktisk norm

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

  Författare :Alexander Katourgi; [2019]
  Nyckelord :tankstreck; skiljetecken; interpunktion; språkvård; skrivregler; tidningsrubriker; rubrik;

  Sammanfattning : Interpunktionsbruket är en viktig del i skriftkunnigheten, men samtidigt något som väcker osäkerhet hos såväl ovana som professionella skribenter. Denna studie undersöker bruket av tankstreck, som populärt betraktats som ett missbrukat skiljetecken. LÄS MER

 5. 5. Attityder till religiösa personbenämningar

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

  Författare :Cecilia Johansson Martinelle; [2019]
  Nyckelord :språkattityder; språkvetenskap; religionsvetenskap; matched guise-test; religiösa personbenämningar; attityder; kristen; muslim; hindu;

  Sammanfattning : I denna studie kombineras språkvetenskap och religionsvetenskap i syfte att undersöka studenters undermedvetna språkattityder till tre religiösa personbenämningar: muslim(er), hindu(er) och kristen(-na). Deltagarna består av studenter över hela Sverige och majoriteten har könsidentitet kvinna samt är i åldern 15-25 år. LÄS MER