Sökning: "Nordkorea"

Visar resultat 1 - 5 av 25 uppsatser innehållade ordet Nordkorea.

 1. 1. The United States’ Enemy Image against North Korea during the Presidency of Donald J. Trump : Decision-Making at the Elite-Level

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Felicia Schillström; [2020]
  Nyckelord :Denuclearization; Donald Trump; Enemy Image; Kim Jong-Un; North Korea; Political Agenda; USA; Kärnvapennedrustning; Donald Trump; Fiendebild; Kim Jong-Un; Nordkorea; Politisk Agenda; USA;

  Sammanfattning : The United States' enemy image of North Korea has been on its political agenda since the Korean war. Weapons of mass destruction has, since the Cold War, shown the complexity it brings on conflictual interests and decision-makers persuading efforts. LÄS MER

 2. 2. Kan Nordkorea och R2P skaka hand? En fallstudie av R2P och om detta går att applicera på Nordkorea.

  L2-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Lindita Latifi; [2020]
  Nyckelord :R2P; internationella relationer; FN; Säkerhetsrådet; Nord Korea; Statssuveränitet; Ansvarsutkrävande; Law and Political Science;

  Sammanfattning : 2001 utgav ICISS rapporten om Responsibility to Protect för att kartlägga staters skyldighet att säkerställa fred och säkerhet samt mänskliga rättigheterna för invånarna inom staten. Rapporten förklarade även det internationella samfundets skyldighet att ingripa genom intervention när staten inte kan upprätthålla de mänskliga rättigheterna. LÄS MER

 3. 3. Medias inramning av Nordkorea : En studie av nyhetsmediers representation av Nordkorea

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Catalena Nguyen; [2019]
  Nyckelord :Frame analysis; Framing; Representation; News media; Media image; Frame analys; Nyhetsmedia; Representation; Nordkorea;

  Sammanfattning : Representations have a significant part in our everyday lives as they shape our understanding of the world and are related to the construction of knowledge and the formation of social relations between different cultural groups. Previous studies have questioned the objectivity of news media and representations and argued that representations are not as objective as they often claim to be. LÄS MER

 4. 4. Sport för fred på koreahalvön?

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Olivia Östlin; Miranda Beijer; [2019]
  Nyckelord :Low-politics; diplomati; Nordkorea; Sydkorea; nationalism; sport; Environmental Peacebuilding theory.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen ämnar undersöka hur sambandet ser ut mellan Nord- och Sydkoreas sportsliga samarbeten i och med vinter-OS 2018 i PyeongChang och den ökade diplomatiska kontakt som efter har uppstått mellan länderna. För att undersöka sambandet mellan sport och diplomati har en fallstudie utförts på de två koreanska staternas diplomatiska relation under vinter-OS 2018. LÄS MER

 5. 5. Vilken utrikespolitik för Donald Trump? : En ideologianalys

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Elin Paez; [2019]
  Nyckelord :International relations; Foreign policy; Trump; Internationella relationer; Trump; utrikespolitik;

  Sammanfattning : Since Donald Trump took office there has been split opinions about which foreign policy is led by the President. From his candidacy to his first 2 years in office he has made remarks that can be categorized as falling within the theory of realism, liberalism and populism. LÄS MER