Sökning: "Nordmark"

Visar resultat 1 - 5 av 86 uppsatser innehållade ordet Nordmark.

 1. 1. Ämnesintegration mellan idrott & hälsa och matematik – Hur och varför?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Jim Dagsberg; Max Nordmark; [2019]
  Nyckelord :Idrott hälsa; Matematik; Skola; Fysisk aktivitet; Integration;

  Sammanfattning : Som blivande lärare i ämnena idrott & hälsa och matematik vill vi med denna kunskapsöversikt ta reda på hur dessa ämnen kan integreras samt för- och nackdelar med integrationen. Vi har som mål att besvara frågorna ”varför ska ämnena idrott & hälsa och matematik integreras med varandra?” samt ”hur kan en ämnesintegration mellan ämnena idrott & hälsa och matematik genomföras?”. LÄS MER

 2. 2. Den digitala teknikens påverkan på människor i arbetslivet : När går man egentligen hem från jobbet?

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet; Karlstads universitet

  Författare :Elin Siltanen; Zandra Nordmark; [2019]
  Nyckelord :Digital teknik; digitalisering; tillgänglighet; flexibilitet; kommunikation; balans;

  Sammanfattning : Studien syftar till att skapa en fördjupad förståelse för hur användningen av digital teknik i arbetet upplevs samt hur arbetet tar sig in i sfären det övriga livet. Vi vill ta reda på upplevelserna av att arbeta med digital teknik och hur möjligheten till att vara ständigt tillgänglig för arbetet upplevs. LÄS MER

 3. 3. Hur mer snack kan leda till mer sälj - En kvantitativ studie hur word of mouth påverkar Appel-konsumenters köpvillighet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Emelie Roth; Martin Nordmark; [2018-06-15]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Kinas utveckling och stålanvändning : En ekonometrisk studie

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Markus Nordmark; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. "Men nu insåg jag hur stor påverkan min pappa och hans missbruk hade på mig" - En narrativt inriktad studie om hur vuxna berättar om sin uppväxt med en alkoholmissbrukande förälder.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Camilla Nordmark; Elvira Lindqvist; [2018]
  Nyckelord :Family structure; relations; alcoholic parents; misuse alcohol; affect children.; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this study was to examine adult’s stories about their childhood with an alcohol- abusing parent. The focus was to see how the storyteller describes his upbringing and relationship with his parent. LÄS MER