Sökning: "Nordmark"

Visar resultat 1 - 5 av 63 uppsatser innehållade ordet Nordmark.

 1. 1. Kvinnor som drabbats av missfall och deras upplevelse av vårdpersonalen : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Hanna Fröberg; Therese Nordmark; [2020]
  Nyckelord :Miscarriage; Experiences; Helth professionals; Nursing care; Women; Missfall; Upplevelser; Vårdpersonal; Omvårdnad; Kvinna;

  Sammanfattning : Bakgrund: Det är ungefär var tredje gravid kvinna drabbas av missfall. Många kvinnor har själv drabbats eller känner någon som har drabbats av missfall. Eftersom missfall kan vara sammankopplat med skuld och skam är sjuksköterskans bemötande viktigt för att kvinnorna ska kunna bearbeta sorgen. LÄS MER

 2. 2. Meningsskapande i inledningsmontaget av Pixars Upp : En bildsemiotisk och multimodal analys

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Bildproduktion

  Författare :Ellinor Nordmark; [2020]
  Nyckelord :Semiotik; multimodalitet; animation; meningsskapande; känslor;

  Sammanfattning : Denna uppsats diskuterar genom en semiotisk och multimodal analys av intromontaget i filmen Upp hur semiotiska resurser samspelar i film och vad detta får för mening i filmen och hur detta kan appliceras på andra filmer. Uppsatsen går in på hur olika känslor såsom sorg, kärlek och uppfattningen av tid har gestaltats i denna scen och vad de olika semiotiska resurserna, färg, musik, objekt och klippning har för roll i att få fram dessa känslor. LÄS MER

 3. 3. Gå och lägg dig?

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Jim Dagsberg; Max Nordmark; [2020]
  Nyckelord :Sömn; Sova; Idrott och Hälsa; Skola; Ungdomar; Högstadiet; Elever;

  Sammanfattning : Syftet med det här examensarbetet är att undersöka elevers sömnvanor i årskurs 9 samt ge förslag på möjliga interventioner som kan gynna deras sömnvanor. Syftet är även att undersöka om sömnutbildning har en plats inom skolämnet idrott och hälsa mot bakgrund av dess kursplan. LÄS MER

 4. 4. Ämnesintegration mellan idrott & hälsa och matematik – Hur och varför?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Jim Dagsberg; Max Nordmark; [2019]
  Nyckelord :Idrott hälsa; Matematik; Skola; Fysisk aktivitet; Integration;

  Sammanfattning : Som blivande lärare i ämnena idrott & hälsa och matematik vill vi med denna kunskapsöversikt ta reda på hur dessa ämnen kan integreras samt för- och nackdelar med integrationen. Vi har som mål att besvara frågorna ”varför ska ämnena idrott & hälsa och matematik integreras med varandra?” samt ”hur kan en ämnesintegration mellan ämnena idrott & hälsa och matematik genomföras?”. LÄS MER

 5. 5. Optimizing the Process of Handling Road Network Data

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Martin Nordmark; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Route optimization for different types of land-based vehicles is the process of finding the most efficient route. To achieve this, all necessary calculations throughout the process require road network data of the relevant surroundings. LÄS MER