Sökning: "Norge"

Visar resultat 1 - 5 av 864 uppsatser innehållade ordet Norge.

 1. 1. Matematik, matematiikka och matematikk - En jämförande studie om specialpedagogiska yrkesroller och arbete med elever i matematiksvårigheter i Sverige, Finland och Norge

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Ulrika Gustafsson; Christina Josefsson; Susanne Westin; [2020-01-15]
  Nyckelord :specialpedagogik; specialpedagogiska yrkesroller; speciallärare; specialpedagog; matematiksvårigheter;

  Sammanfattning : Syftet med vår studie var först och främst att få en nyanserad bild av det specialpedagogiskaarbetet i Sverige, Finland och Norge genom att sätta detta arbete i sin historiska och nutidakontext. Syftet var också att berika den svenska specialpedagogiska traditionen genom att tadel av de specialpedagogiska yrkesrollernas utformning i Finland och Norge. LÄS MER

 2. 2. Husmodersföreningen i Hässleholm med omnejd : Deras föreningsarbete mellan åren 1938–1948

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Historia

  Författare :Anna Medin; [2020]
  Nyckelord :Kvinnoförening; Husmodersförening; Hässleholm; andra världskriget; åren 1938–1948;

  Sammanfattning : Uppsatsen behandlar kvinnoföreningen Husmodersföreningen i Hässleholm med omnejd fråndess att föreningen startades och tio år framöver, dvs åren 1938–1948. Husmodersföreningen iHässleholm med omnejd var verksamma fram till år 2011 då den lades ner efter 73 verksammaår. Hässleholm är en stad belägen i nordöstra Skåne. LÄS MER

 3. 3. Multimodalt lärande -en kunskapsöversikt om betydelsen av bildanvändning som verktyg för elevers språkutveckling

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Daniel Sjörén; Patrick Tyrrell; [2020]
  Nyckelord :Bild; Lärandeprocesser; Multimodalitet; Utveckling; Språkutveckling; Undervisning; Visuellt Stöd;

  Sammanfattning : I föreliggande kunskapsöversikt behandlas betydelsen av multimodalt lärande, bildanvändning som verktyg för elevers språkutveckling. Materialet är grundat på 10 artiklar skrivna av forskare i bland annat Norge, Sverige, Taiwan, Korea, Kina, Tyskland och USA. Artiklarna är peer-reviewed och publicerade online. LÄS MER

 4. 4. Vad är religionsämnets roll i det sekulära men mångkulturella Sverige?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Caroline Micha; Agon Kelmendi; [2020]
  Nyckelord :religionskunskap; religionskunskapslärare; identitet; demokratiska medborgare; mångfald; sekularisering;

  Sammanfattning : Det övergripande syftet med denna kunskapsöversikt har varit att undersöka religionskunskapens roll i det sekulära men mångkulturella samhälle som vi lever i. Religionskunskapsämnets centrala innehåll i kursplanen redogör för en mängd färdigheter som är svåra för läraren att hinna avhandla inom given tidsram. LÄS MER

 5. 5. AI - FRÅN FICTION TILL VÄLFÄRD

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Therese Gamlem; [2019-12-13]
  Nyckelord :artificiell intelligens; social acceleration; etik; välfärdsteknologi; äldreomsorg;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien är att ta reda på vilket sätt AI, artificiell intelligens, kan transformera äldrevården och möta framtidens behov. Framtidens behov speglas i att antalet äldre på världsbasis förväntas sjudubblas innan år 2100. LÄS MER