Sökning: "Normalårskorrigering"

Visar resultat 6 - 10 av 14 uppsatser innehållade ordet Normalårskorrigering.

 1. 6. Kv. Cirkusängen : Studie av installationsprojekteringen med fokus på byggnadens Energisignatur

  Master-uppsats, KTH/Installations- och energisystem

  Författare :Fanny Stolt; [2014]
  Nyckelord :Energisignatur; Normalårskorrigering; dynamisk beräkning; IDA ICE; Sveby; Internlaster;

  Sammanfattning : För att uppnå Boverkets och Miljöbyggnads energi- och miljökrav finns ett intresse av att förstå fastigheters energianvändning. Fastighetsföretaget Humlegården har uppfört ett nytt huvudkontor för bankföretaget Swedbank: kv. LÄS MER

 2. 7. Klimatfilens och certifieringens roll vid energiberäkningar

  Kandidat-uppsats, KTH/Energiteknik; KTH/Energiteknik

  Författare :Fredrik Hagblom; Kaveh Axell; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med detta arbete är att undersöka om Hagaporten III i Solna klarar Greenbuilding certifieringens krav och jämföra utförda simuleringar med 2009 års uppmätta värden. Syftet är även att hitta klimatfiler som kan ge mer överensstämmande värden av energianvändningen, mot dagens klimatfil Bromma 77 och avgöra om Bromma 77 bör ersättas med nya klimatfiler. LÄS MER

 3. 8. Elförbrukning vid uppförande av Rosenborg 3 : identifiering och kartläggning av nyckelkomponenter

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Energy and Technology

  Författare :Philippa Doolke; [2013]
  Nyckelord :Energieffektivisering; energiförbrukning; elförbrukning; kontorshus; electrical energy consumption; construction process; hållbart byggande;

  Sammanfattning : En av samhällets största utmaningar idag är vårt stora behov av energi och de relaterade miljöproblem som följer med en stor energiförbrukning. Byggbranschen står idag för en tredjedel av Sveriges totala energikonsumtion och är därmed med bransch som enskilt har den största totala påverkan för den svenska energiförbrukningen. LÄS MER

 4. 9. Inventering av lågenergibyggnader : Erfarenheter från tre demonstrationsprojekt i Örebroregion

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Sigrun Saevarsdottir; [2013]
  Nyckelord :Energibalansberäkningar; Normalårskorrigering; Energiuppföljning; Drifterfarenheter; Aktiv solenergi; Flerbostadshus; Passivhus; Energieffektivisering;

  Sammanfattning : Allt sedan oljekriserna på 1970-talet har intresset för energieffektivt byggande växt i Sverige. Idag finns det politiskt fastlagda mål inom EU om att energieffektivisera och från och med 2021 ska alla nya hus som byggs inom EU vara Nära Noll Energi-hus (NNE-hus). Definitionen för vad som är ett NNE-hus får medlemsländerna göra själva. LÄS MER

 5. 10. För- och nackdelar med olika normalårskorrigeringsmetoder : vid uppföljning av energianvändningen i befintliga byggnader

  Master-uppsats, KTH/Tillämpad termodynamik och kylteknik

  Författare :Malin Dahl; [2012]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Ett av de mål som sattes upp i och med Europeiska Unionens 20-20-20-paket rör effektivisering i samhället. Då bostadssektorn står för en stor del av Sveriges energianvändning kan stora förbättringar göras där. För att kunna se om genomförda åtgärder ger det önskade resultatet måste någon form av uppföljning ske. LÄS MER