Sökning: "Norman Bryson"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Norman Bryson.

 1. 1. Det danska ögat - En studie i blick och binära motsatser i fyra porträtt av Vilhelm Hammershøi

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för konsthistoria och visuella studier

  Författare :Angelica Backlund Bendrén; [2019]
  Nyckelord :Key words: Denmark; 1890’s; 1900’s; Vilhelm Hammershøi; portrait; self portrait; gaze; Norman Bryson; Griselda Pollock; binary oppositions; Gillian Rose; comparative analysis; formal. Nyckelord: Danmark; 1890-tal; 1900-tal; porträtt; självporträtt; blick; binära motsatser; komparativ analys; formal.; Arts and Architecture;

  Sammanfattning : The Danish Eye - A study in The Gaze & binary oppositions in four artworks by Vilhelm Hammershøi The following thesis will investigate four paintings by the Danish artist Vilhelm Hammershøi, with a study of portraits from 1890 to 1911. The paintings include two self portraits and two portraits of the artist’s partner, Ida. LÄS MER

 2. 2. ”Sexiness with humor : those things are normal for me” - Undersökning av kvinnlig och manlig maskerad i några utav David LaChapelles bilder

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för humaniora (HUM)

  Författare :Nina Danielsson; [2009]
  Nyckelord :Konstvetenskap; Fotografi; David LaChapelle; Genus;

  Sammanfattning : David LaChapelle gör bilder som ofta är ganska provocerande i sitt uttryck eftersom de ofta föreställer mer eller mindre avklädda kvinnor och män i sexuellt laddade situationer. Syftet med denna uppsats är att undersöka ett par av LaChapelles bilder ur ett genusperspektiv med utgångspunkt i konstvetaren Norman Brysons text “Géricault and ”Masculinity”. LÄS MER

 3. 3. Ylva Oglands socialrealism : Att göra det osynliga synligt

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kultur och kommunikation

  Författare :Louise Andersson; [2006]
  Nyckelord :Ylva Ogland; marginalisation; representation; social realism; installation; still-life painting; Norman Bryson; Gayatri Chakravorty Spivak; Johann Joachim Winckelmann;

  Sammanfattning : The purpose of this paper is to analyse how work by Swedish artist Ylva Ogland (born in 1974) function as an eye-opener for the social marginalisation of people identified with homosexuality, prostitution and drug addiction. Although highly present in reality, these phenomena were historically, and are still today, hidden from view in public discourse. LÄS MER