Sökning: "Norman Fairclough"

Visar resultat 1 - 5 av 307 uppsatser innehållade orden Norman Fairclough.

 1. 1. De estetiska ämnenas utveckling och betydelse under 2010-talet. : En kritisk diskursanalys av den offentliga debatten om de estetiska ämnenas positionering och betydelse efter gymnasiereformen 2011.

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Jessica Andersson Ekström; [2020]
  Nyckelord :Estetisk verksamhet; GY11; förberedande konstnärliga skolor; kritisk diskursanalys;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to examine how the discourses about the position of the aesthetic subjects in the Swedish Education Policy are formed and presented in media texts. As the media today has a great power in society, is an arena for politicians to reach out, media players to raise current issues and the public to engage in opinion formation, this study is done through an analysis of media texts from the years between 2011-2018. LÄS MER

 2. 2. Olika nyanser av den sexuella kvinnan : En studie om hur kvinnlig sexualitet framställs på Baaam.se

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ)

  Författare :Clara Karlsson; [2020]
  Nyckelord :Sex; Sexuality; Young Women; Lifestyle Magazine; Representation; Critical Discourse Analysis; Gender theory; Sex; Sexualitet; Unga kvinnor; Livsstilsmagasin; Representation; Kritisk diskursanalys; Genusteori;

  Sammanfattning : Baaam is a Swedish digitized lifestyle magazine for young women that, among other things, writes about sex, sexuality and relationships. Baaam is a feminist platform that claims to be a guiding companion to young women. LÄS MER

 3. 3. How do UK politicians respond to the climate emergency? : a critical discourse analysis of the Party Leaders’ Climate Debate

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Alice Wojcik; [2020]
  Nyckelord :critical discourse analysis; political debate; Channel 4 news; media analysis; environment; climate change;

  Sammanfattning : Climate change has become a significant political priority in modern day election campaigns in the United Kingdom. Environmental issues are being discussed more openly and directly within society. LÄS MER

 4. 4. A Partnership of Equals? - A Critical Discourse Analysis of the Joint Africa-EU strategy

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Rebecka Komét; Anna Hageskog; [2020]
  Nyckelord :The Joint Africa-EU Strategy; African Union; European Union; Post-colonialism; Critical Discourse Analysis; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The legacy of colonialism has been, and continues to, evoke debates and discussions in the postcolonial society. These discussions cover aspects of colonialism ranging from the historic colonial deeds to its lingering impact. Therefore, they tend to be distinguished by the complexity and diversity that characterizes the subject of colonialism. LÄS MER

 5. 5. I ett tal till nationen - En diskursiv studie om nationalism & nationell identitet under en kris

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Asta Nordlund; Wilhelm Nilsson; [2020]
  Nyckelord :Nyckelord: K​ riskommunikation; kritisk diskursanalys; multimodalitet; nationell identitet; nationalism; politisk kommunikation; krishantering; strategisk kommunikation; Social Sciences;

  Sammanfattning : Den här undersökningen har i syfte att studera Stefan Löfvens tal till nationen som hölls under covid-19 pandemin 2020. Avsikten med studien har utifrån det kvalitativa materialet varit att undersöka hur lingvistik och de symboler som uttrycks i talet påverkar meningsskapande, den nationella identiteten samt om nationalism kan verka som ett inkluderande verktyg vid nationell krishantering. LÄS MER